خرید بازی استرتژیک دستورالعمل جدید خرید و فروش ارز اعلام شد

کانون صرافان ایران دستور العمل جدید خرید و فروش ارز را اعلام کرد که بر اساس آن، باید تمامی شرکتهای دارای مجوز، حاشیه سود خود را به حداقل برسانند.به گزارش مهر، در این دستور العمل آمده است: تمامی شرکتهای صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با در نظر گرفتن شرایط کنونی حاشیه سود خود را با حداقل مبلغ انجام دهند.صرافی ها مکلفند عملیات خرید و فروش ، تبدیل و حواله ارزی را در سامانه سنا ( بانک مرکزی) ثبت کرده و فاکتور سامانه مذکور به مهر صرافی به محض انجام معامله ممهور شود. اخذ کارمزد جهت حوالجات ارزی با توجه به عرف بازار به صورت توافقی صورت پذیرد.