خرید بازی استرتژیک جزییات ابطال کارتهای سوخت افراد متخلف

تنها در صورت درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مراجع قضایی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به باطل‌کردن کارت سوخت متخلفان و قاچاقچیان سوخت اقدام می‌کند. به گزارش ایسنا، شرکت ملی پخش فرآورده‌های ملی ایران مجوز ابطال کارت سوخت را ندارد و تنها در صورت درخواست مراجع قضایی نسبت به انجام این موضوع اقدام می‌کند. البته باطل‌کردن کارت سوخت بنزین یا گازوییل افراد متخلف و قاچاقچیان از ابتدای صدور این نوع کارت وجود داشته است.همچنین جایگاه‌داران سوخت نیز در صورت مشاهده تخلف نمی‌توانند کارت سوخت را جلب یا باطل کنند. البته این جایگاه‌دارن باید تخلف را به مراجع قضایی گزارش دهند. همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه‌ی 09627 این شرکت نسبت به معرفی خودرو‌هایی که در قاچاق سوخت نقش دارند به مراجع انتظامی اقدام می‌کند. نیروی انتظامی نیز بعد از در نظر گرفتن فرد متهم به قاچاق سوخت و تحقیق در این رابطه در سوخت محرز شدن تخلف او از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درخواست ابطال کارت سوخت فرد متخلف را ارسال می‌کند.البته در صورتی که فرد به مراجع قضایی و انتظامی تعهد دهد که بار دیگر مرتکب تخلف و قاچاق سوخت نمی‌شود، دوباره کارت سوخت المثنی برای وی صادر می‌شود. به گزارش ایسنا، در حال حاضر 85 درصد کشفیات قاچاق فرآورده‌های نفتی گازوئیل است، قیمت پایین و کیفیت بالای این فرآورده در ایران موجب شده است که گازوئیل نسبت به سایر فرآورده‌ها جاذبه بیشتری برای قاچاق داشته باشد.به گفته علی‌رضا ضیغمی – مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ‌ قاچاق گازوییل بیشتر از بنزین است؛ چراکه اختلاف قیمت گازوئیل در ایران نسیت به کشورهای همسایه بسیار زیاد است؛ به طوری که میانگین تفاوت قیمت گازوئیل عرضه شده در کشورهای همسایه‌ ایران نسبت به نرخ عرضه داخلی برای هر لیتر حدود 2500 تومان است.علاوه بر ابطال کارت‌های سوخت افراد متخلف پیش از این ضیغمی به ایسنا اعلام کرده بود که با اجرای طرح‌های نظارتی ویژه نظیر طرح منطقه‌ای کردن عرضه گازوئیل به بخش حمل ونقل و اختصاص سوخت براساس کارکرد به آن‌ها ضمن جلوگیری از مهاجرت غیر رسمی کارت‌های هوشمند سوخت برخی خودروها به مناطق مرزی از انحراف فرآورده بخش‌های مرکزی کشور به مناطق مرزی جلوگیری شده است.