خرید بازی استرتژیک تصاویر: استقبال دریایی از سلطان عمان

سلطان قابوس پادشاه عمان در سفر استانی به منطقه مسندم رفته است. او این سفر را به استفاده از کشتی اختصاصی اش انجام داد و در میانه راه با استقبال کشتی ها و شناورهای مردم روبه رو شد.به گزارش عصر ایران، پادشاه عمان در سفر سال 88 به تهران نیز در ابتدا با استفاده از کشتی  از مسقط به بندرعباس آمد و سپس از طریق هواپیما به تهران سفر کرد. تصاویر از: خبرگزاری رسمی عمان