خرید بازی استرتژیک ایران نباید مخاطب خارجی خود را از دست بدهد

نماینده اصولگرای مجلس نهم، بومی سازی در صنعت ماهواره را راه دور زدن تحریم رسانه‌ای خواند و گفت: ایران نبایدباتوقف پخش شبکه‌های ماهواره‌ای مخاطب خارجی خود را از دست بدهد.ابراهیم آقامحمدی در گفت‌و گو با خانه ملت، تحریم رسانه‌ای ایران را ناشی از تاثیر صدای جمهوری اسلامی ایران بر دنیا خواند و گفت: با بومی سازی در صنعت ماهواره می توانیم از وابستگی به ماهواره‌های سرویس دهنده خارج شویم.استقلال فرهنگی یک ضرورت انکار ناپذیراستنماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استقلال فرهنگی یک ضرورت انکار ناپذیراست، افزود: ایران نباید با توقف بخش شبکه‌های ماهواره‌ای مخاطب خارجی خود را از دست بدهد. وی، با یادآوری تاثیر رسانه بر مردم جهان، ادامه داد: رسانه ابزاری است برای انتقال پیام به  دنیا، این درحالی است که غرب تنها به این دلیل که از تاثیر پذیری رسانه‌های ایرانی وحشت دارد اقدام به قطع شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کند. نماینده اصولگرای مجلس نهم با یادآوری قطع شدن شبکه قرآن جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: درحالی که این شبکه تنها برای انتقال پیام خدا بود، اما وحشت از تاثیر پیام اسلام آنقدر بالا گرفته است که غرب ا قدام به توقف بخش این شبکه نیز می‌کند. آقا محمدی، ادامه داد: بهتر است دولت از بودجه سایر بخش‌ها کم کند و برای بومی کردن  صنعت ماهواره  بودجه مناسبی را اختصاص دهد، ایران باید با سرمایه گذاری در این بخش خود را از این وابستگی نجات دهد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، با بیان اینکه اراده مردم ایران ثابت کرده است که می تواند به همه سخت‌ها دست پیدا کند، گفت: بومی شدن صنعت ماهواره از دانش هسته‌ای که ایران امروز مجهز به آن شده سخت‌تر نیست.نماینده اصولگرای مجلس نهم، با یادآوری رتبه  و جایگاه علمی ایران دردنیا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: دولت می‌تواند برای رهایی از سرویس دهنده‌های غربی، قطع وابستگی به ماهواره‌ها را به عنوان یکی از دستور کارهای اصلی خود قرار دهد.سازمان ارتباطات ماهواره‌ای بین‌المللی (اینتل‌ست) به دستور آمریکا پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای ایرانی را در اروپا متوقف کرده است