خرید بازی استرتژیک احتمال افزايش نرخ طرح ترافيک

معاون حمل و نقل و ترافیک گفت: در خصوص نرخ آرم طرح ترافیک تلاش خواهیم کرد که نرخ های مصوب متعادل باشد و در این میان افزایش حدود 10 تا 12 درصدی منطقی به نظر می رسد.  به گزارش جام جم آنلاين به نقل از روابط عمومی شهرداری تهران، سید جعفر تشکری هاشمی گفت: شهرداری تهران هیچ اقدامی را بدون مصوبه شورای شهر تهران انجام نمی دهد و در خصوص نرخ آرم طرح ترافیک سال 92 نیز با شورای شهر مشورت می کنیم تا در مورد نرخ های جدید تصمیم گیری شود.  وی افزود: هرچند در قیمت تمامی خدمات و کالاهای کشور افزایش چشمگیری داشته ایم اما در خصوص نرخ آرم طرح ترافیک تلاش خواهیم کرد که نرخ های مصوب متعادل باشد و در این میان افزایش حدود 10 تا 12 درصدی منطقی به نظر می رسد.  معاون شهردار تهران در خصوص کاهش مجوزهای سالیانه و افزایش مجوزهای روزانه و هفتگی در سال 92، اظهارداشت: ما تعداد کل مجوزهای طرح ترافیک را به هیچ عنوان افزایش نمی دهیم و می خواهیم تعداد کل ثابت بماند چون به وضعیت با ثبات رسیده ایم ولی اما در خصوص کاهش مجوزهای سالانه و افزایش مجوزهای روزانه و هفتگی احساس نیاز می شد که تصویب شورای عالی ترافیک این موضوع در سال92 محقق خواهد شد.  وی افزود: در گذشته بسیاری از افراد که تنها برای روزهای خاصی از سال نیاز به آرم طرح ترافیک داشتند مجبور بودند مجوز سالیانه دریافت کنند و ضمن پرداخت هزینه بیشتر این فرصت از بقیه افراد جامعه که نیازمند ورود به محدوده طرح ترافیک در موارد و روزهای خاص بودند گرفته می شد اما با در نظر گرفتن بخشی از مجوزهای طرح ترافیک به عنوان مجوزهای روزانه و هفتگی این مشکلات مرتفع شده است.  تشکری هاشمي تصريح كرد: اوایل استقبال زیادی از مجوزهای روزانه و هفتگی نداشتیم و از فروش روزی چند 10 تا چند 100 مجوز کار را شروع کردیم ولی در مهرماه به طور میانگین به استفاده 7700  مجوز روزانه رسیدیم و مردم خوب به کاربرد این نوع مجوزها پی بردند.  وی افزود: براساس جلساتی ک با شورای عالی ترافیک داشتیم، مصوب شد که در سال 92 در مجموع پنج هزار آرم سالانه کم و به همین تعداد به مجوزهای روزانه و هفتگی ورود به محدوده طرح ترافیک اضافه شود.  معاون حمل و نقل و ترافیک تصریح کرد:براین اساس در سال 92 تعداد مجوزهای روزانه و هفتگی طرح ترافیک به 15 هزار مجوز خواهد رسید.  تشکری هاشمي با اشاره به اینکه سهمیه بگیران مجوز طرح ترافیک گروه های مختلفی مانند دستگاه های دولتی، ارگان ها و سازمان ها، مجامع تخصصی و صنفی و گروه های اجتماعی خاص مانند پزشکان، بیماران خاص و جانبازان و… هستند گفت: بخشی از گروه ها به خاطر شرایط جسمی برای ترددهای خود نیاز به  آرم طرح ترافیک دارند مانند بیماران خاص و جانبازان و معلولان که از سهمیه طرح ترافیک این افراد در سال 92 چیزی کسر نخواهد شد اما برای افزایش پنج هزار مجوز روزانه و هفتگی به همین میزان از سهمیه سایر سهمیه بگیران کسر خواهد شد.