خرید بازی استرتژیک کمیته ارزی دربانک مرکزی تشکیل می شود

سید محمد حسین میرمحمدی افزود: مقرر شد تا کمیته ای متشکل از بانک مرکزی، نمایندگانی از مجلس و وزارت صنعت و معدن تشکیل شده تا موضوع حذف رانت، ساماندهی بازار و تک نرخی کردن ارز دراین کمیته بررسی شود.به گزارش خانه ملت، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار درمجلس شورای اسلامی درباره جلسه کمیسیون با رییس مجلس گفت: این جلسه امروز تشکیل نشد و به فردا موکول شد.