خرید بازی استرتژیک نمایش دروغ و تقلب به هفته چهارم رسید

در این جامعه بی آرمان کاش بهانه ما برای این سکوت و بی خیالی خراب نشدن یکی مثل ارمسترانگ بود نه از دست رفتن پست اقای کاف و اقای آی باکلاهدلم می خواست دستم را ببرم داخل صفحه تلویزیون. گردنش را بگیرم و به شیوه مالوف ایرانی ماچی آبدار از گونه اش بردارم. رفتاری که به شدت به ان اشناست؛ به خصوص در شلوغی مکانهای عمومی . انجا که ملت  جانشان در می رود برای ابراز محبت به عادل . ستاره اصلی فوتبال ایران با پسوندی که به شاعر بزرگ این سرزمین می رسد.از دست ندهید او دیشب دوباره همان موجود تودل بروی باهوش طناز مواز ماست کش عمیقا ژورنالیستی بود که قلب و ذهن مار ار در دست گرفته بود. یک نفر که  تک و تنها شمشیر را از دست گرفته تا جلوی متقلبهای روز افزون فوتبال بایستد. او مثل یک راننده مطمئن  سالها در این جاده رانده و اگر چه نهایتا چیزی را تغییر نداده اما حداقل این که همیشه سر پیچ ها همان کاری را کرده که باید بکند.برنامه شب گذشته نود که برای سومین هفته متوالی به بحث انتخابات شیراز می پرداخت ، تلاش بی وقفه ایست از او . راستگوی تنهای فوتبال ایران. گاهی می ترسیم چوب در آستینش کنند اما بازهم اوست که – شکر خدا – هست. او این بار با فکت و دلیل و مدرک و نه فقط با قریحه اش به میدان آمده و با دلیل  و برهان تقلب را افشا می کند. کاری که ما – عموما – حوصله و وقتش را نداریم. حوصله که نه ، آرمانش را نداریم. ما ، جماعت الک آویخته ی  آرد بیخته  بی حس و حال . اما چه خوب که هنوز یکی هست… کسی که تصمیم گرفته تا آخر ماجرا پیش برود .***کار فردوسی پور در برنامه نود در این سه چهار هفته ، با کاغذهای قابل استناد، انجام شده اما عجیب اینکه این حجم از واقعیت هم چیزی را تغییر نداده است. او البته پای کار است و گفته ادامه می دهد ، اما شگفتی اصلی سکوت فدراسیون فوتبال در قبال موضوعی است که پای یکی از هم پیمانان مهم رئیس در آن گیر است.آنها حرف نمی زنند و در قاطع ترین موضع گیری سالهای اخیر می گویند چیزی تغییر نخواهد کرد. دیشب مجری نود بارها نام علی کفاشیان را به زبان آورد اما خب چه فایده؟ اینکه ما به  تقلب و اختلاس و اخباری از دست واکنش خاصی نداریم درد جدید اجتماعی ماست ؛ اما ما که ماییم. چرا انها که باید حافظ و نگهبان و سلامت باشندساکت  و صم و بکم اند؟ مگر این یک رسوایی نیست؟ جعل امضا برای جمع آوری رای و جعل سند برای ریاست یک هیئت کوچک؛ چرا اینها وادارمان نمی کنند به واکنش؟چرا این حد از تخلف چنین ساده و درزگرفتنی به نظر می رسد؟ ما از فوتبال و فدراسیون اش ناامیدیم. از ورزش و اداره کنندگانش هم . اما بالاتر از آنها چه؟ یعنی نمایش دروغ و تقالب در پربیننده ترین برنامه تلویزیونی در 4 هفته متوالی کسی را قلقلک نمی دهد؟***دیشب همه عنوان های لنس ارمسترانگ را پس گرفتند. سوپر هیروی دوست داشتنی آمریکا. الگوی بزرگ جوانها و  الهام بخش بیماران سرطانی. دوچرخه سوار یکه  حالا نقش اول یک تقلب بزرگ است آن هم در شرایطی که هزار دلیل برای بخشیدن و دوست داشتنش وجود دارد.آموزه این خبر مهیب چیزی جز این نیست که حقیقت مهمترین دستاورد بشری است باید برای حفظ آن تلاش کرد…حالا ارزو می کنم در این جامعه بی آرمان کاش بهانه ما برای این سکوت و بی خیالی خراب نشدن  یکی مثل ارمسترانگ بود نه از دست رفتن پست اقای کاف و اقای ای باکلاه! گل