خرید بازی استرتژیک موافقت ایران با خرید 200 هزار تن گندم از هند

با وجود این توافق پیشنهاد هند برای توافق درازمدت با ایران به منظور صادرات سالانه یک تا دو میلیون تن گندم برای مدت حداقل سه سال، به دلیل پافشاری ایران بر مرغوب بودن گندمی که خریداری می کند، به نتیجه نرسیده است.به گزارش ایسنا، همچنین ایران وجود ماده سرطانزای آلفاتوکسین را در گندم هند مطرح کرده که طرف هندی اعلام کرده تحت رسیدگی قرار خواهد داد.یکی از مقامات غذایی هند اظهار کرده که شرکت غذای هند در حال حاضر هیچ آزمایشی برای بررسی وجود ماده آلفاتوکسین در گندم انجام نمی‌دهد اما اکنون که طرف ایرانی این مسئله را مطرح کرده، با سازمان حفاظت محیط زیست ایران و همچنین آزمایشگاه‌های هندی در این زمینه گفت و گو خواهد کرد.ایران خواهان بررسی مشترک سیاهک گندم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست دو کشور شد اما دهلی نو این پیشنهاد را رد کرد که بن‌بست در مذاکرات میان دو کشور را به دنبال داشت. هند برای برطرف کردن نگرانی ایران، حتی فروش گندم از مناطقی که آفت سیاهک گندم ندارند را پیشنهاد کرده است.از سوی دیگر ایران خواهان تضمین بانکی از سوی شرکت بازرگانی دولتی (STC) و شرکت تجهیزات برق (PEC) شده که دو بازوی بازرگانی اصلی دولت هند هستند. این دو شرکت قرار است پس از انجام مشاورات حقوقی به این درخواست پاسخ دهند.هند در تلاش است برای تسویه بخشی از پول نفتی که از ایران خریداری می کند، به ایران گندم بفروشد. این کشور تا اول اکتبر 2012، حدود 43.1 میلیون تن گندم در ذخایر مرکزیش داشته در حالی که وجود 21.2 میلیون تن ذخیره برای هند کافی است.