خرید بازی استرتژیک مشکلی در پرداخت حقوق کارکنان وجود ندارد

وی گفت: این‌موارد تاکنون به طور کامل پرداخت شده و مشکلی در پرداخت حقوق نداشته‌ایم.به گزارش ایسنا، رحیم ممبینی درپاسخ به این‌که آیا عدم پرداخت به موقع حقوق در برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم تخصیص بودجه است؟ اظهار کرد: اولادر برنامه‌ریزی جدید که برای مدیریت منابع و کنترل مصارف انجام دادیم تمام موضوعاتی را که به حقوق کارکنان بر می‌گردد و در حکم کارگزینی آنها آمده و یا پاداش پایان سال و حقوق بازنشستگی را به طور صد در صد در بودجه 91 دیده‌ایم و تاکنون هم به طور کامل پرداخت شده و مشکلی در پرداخت حقوق نداشته‌ایم.ممبینی اضافه کرد: در مورد سایر موضوعات هم سقفی برای دستگاه‌ها تعیین کرده‌ایم تا رییس دستگاه به موجب ماده 53 قانون محاسبات که حق تشخیص را به عهده دارد می‌تواند تصمیم گیری کند بنابراین به رییس دستگاه تکلیف نکرده‌ایم پولی که مربوط به حقوق و مزایا است را چگونه خرج کند.وی ادامه داد: البته مسلم است که مانند سال گذشته نمی‌توانیم پول مصوب دستگاه‌ها را تامین کنیم اما موارد اجتناب ناپذیر تامین شده است و در سایر موضوعات سقفی را تعیین کرده‌ایم که برنامه‌ریزی به عهده رییس دستگاه است.