خرید بازی استرتژیک فقط به خاطر «مشتي درهم» ؟!

اين روزها اماراتي ها يک رويداد بين المللي سينمايي برگزار کردند تا برندگان «مرواريد سياه» در بخش هاي مختلف جشنواره شان را مشخص کنند، جشنواره اي که بيش از حضور سينماگران و بازيگران عرب و هاليوودي و باليوودي اش تحت تاثير حضور چهره هاي معروف سينماي ايران است. اما پرسش اصلي از سينمايي هاي ايران که در اين جشنواره شرکت کرده اند اين است که به چه بهايي پا در اين جشنواره گذارده اند؟ به گزارش ايران آباد، هر چند در نگاه اول اين موضوع مطرح خواهد بود که جشنواره ابوظبي نيز يک جشنواره بين المللي است که هر هنرمند ايراني آزاد است به اختيار خود شرکت در آن را پذيرفته يا رد کند و يا اينکه اين موضوع کاملا امري شخصي است و جز حريم خصوصي افراد محسوب مي شود و به هيچ شخص ديگري ارتباط پيدا نمي کند و يا اينکه ما هنرمنديم و ما را با سياست کاري نيست و موضوعي که شما بر آن حساسيت داريد موضوعي سياسي است  اما اين پرسش در کنار همه پاسخ هاي احتمالي شرکت کنندگان ايراني در اين جشنواره مطرح است که چرا شما وقتي موضوع تحريف نام خليج فارس يا توهين به ايراني هاي در امارات مطرح مي شود آنچنان ژست مدافع حقوق ايران و ايراني به خود مي گيريد که حتي پان ايراني ها نيز چنان نمي کنند؟ اين آقايان و خانم هاي هنرمند چگونه به اين تناقض پاسخ خواهند داد؟جشنواره بين المللي فيلم ابوظبي که قدمتي 5 ساله دارد اکنون به اعتبار حضور هنرمندان ايراني متعهد به ميهنشان! و پول بي حساب و کتاب شيوخ اماراتي در تلاش است تا در دنياي هنر جايي براي خود باز کند. به عبارتي ديگر برخي از هموطنان هنرمند ما دارند کمک مي کنند تا کم کم جشنواره اي اعتبار پيدا کند که صاحبان آن در سال هاي اخير از هيچ کوششي براي هجمه به فرهنگ و تمدن ايران دريغ نکرده اند. اينها بخشي از همان هنرمنداني هستند که در جاي خود در برابر اقدام همين همسايه تازه به دوران رسيده در تحريف واقعيت هاي تاريخي و تحقير فرهنگ ايراني سخن ها مي رانند و بيانيه ها صادر مي کنند.در اينجا بايد تصريح کنيم که، مارا با عکس انداختن هنرپيشگان زن ايراني با شيوخ عرب و نوع پوشش آنها در اين جشنواره کاري نيست، به رغم همه انتقادهايي که داريم مي گوييم اموري شخصي است ، که در واقع نيست، زيرا جذابيت همين هنرپيشه ها براي شيوخي که هزينه هاي هنگفتي براي مهماني دادن به آنها مي کنند و عکس يادگاري با آنها مي گيرند به اين بر مي گردد که ملت ايران چنين جايگاه و اعتباري را به آنها داده اند، اما حداقل حقي که داريم اين است که بگوييم لطفا از اين پس سنگ ايران و ايراني را به سينه نزنيد، لطفا اين «دکان تزوير» را برچينيد.اين امري واضح است که تنها جذابيت چنين جشنواره بي اعتباري که برگزار کنندگانش از هر تلاشي براي کسب اعتبار و يافتن سري در سرها فروگذار نمي کنند، براي هنرمندان ايراني «پول» است و بس.  اما اين آقايان و خانم ها به چه قيمتي چنين خيانتي را به فرهنگ و تمدن ايران روا داشته اند؟فارغ از اينکه در اين چند سال فيلم هاي ضد ايراني يکي از مهمانان اصلي جشنواره هاي اماراتي بوده اند، ديري نخواهيد پاييد که در اين جشنواره ها، با يافتن قدمت و اعتباري  بيشتر در سال هاي آتي شاهد اکران فيلم هايي باشيم که حتي عنوان خ ل ي ج ع ر ب ي را بر خود داشته باشند و بخواهند از آستين هنرمندان فعال ما در اين جشنواره ها به کيان ايران بتازند.اقايان و خانم هاي غير سياسي هنرمند کاش کمي بلند نظري داشتيد و هميت  و به خاطر «مشتي درهم» اينگونه به چنين رويدادهايي اعتبار نمي بخشيديد. کاشکي به جاي انتقاد از زمين و زمان در کم کاري به خاطر دفاع از فرهنگ و کيان ايران عزيز با شرکت نکردن در اين رويدادها همسايه نمک نشناس مارا متوجه مي کرديد که عرق شما به ميهنتان با «مشتي درهم» قابل خريداري نيست.هر چند ممکن است ديدگاه هاي منتقد بسياري به نوع نگاه ما در اين خصوص وجود داشته باشد و يا از آن برداشت ضديت با همسايگانمان شود اما يادمان نرود که اين ما ايراني ها بوديم که «بيابان» امارات را در اين دو سه دهه اخير آباد کرديم اما روز به روز که مي گذرد شاهد ضديت ها و دسيسه چيني هاي بيشتر آنها عليه ايران و ايراني هستيم.بياييد همه با هم تا زماني که این شيوخ جايگاه ايران و ايراني را آنچنان که حق و شايسته آن است پاس نداشته اند هر گونه حضور در رويدادهايي که بانيانش انها باشند را تحريم کنيم، بياييد خودمان به خودمان احترام بگذاريم و فارغ از هر تفکر و نگاه در اين اقدام مشارکت کنيم.