خرید بازی استرتژیک عادل آذر: به آمار دولت استناد نمی‌کنیم

عادل آذر درباره جدیدترین بررسی ها و اقدامات مرکز آمار ایران برای تهیه آمار عملکرد اشتغال زایی دولت در فاصله تابستان 90 تا 91، گفت: در حال حاضر این آمارها را ندارم و آماده نشده است اما در هفته آینده نتایج گزارش فصلی عملکرد استان‌ها در مورد اشتغال و بیکاری را اعلام خواهیم کرد.به گزارش مهر، رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: اینکه ما بخواهیم عددی را به عنوان عملکرد یکسال گذشته دولت در بخش اشتغال‌زایی ارائه کنیم، نیازمند مشخص شدن گزارش‌های فصلی استان‌ها است که در هفته آینده دومین گزارش فصلی امسال را منتشر می‌کنیم.آذر ادامه داد: ملاک مرکز آمار ایران در اعلام عملکرد اشتغال‌زایی دولت گزارشات فصلی نیروی کار در کشور است. ملاک اشتغال ایجاد شده، بیکار، شاغل و فعال و غیرفعال؛ استاندارد سازمان بین المللی کار است.وی از به کارگیری پرسشنامه 37 ماده ای نیروی کار برای تهیه گزارش‌های فصلی عملکرد استانها در بخش اشتغال و بیکاری سخن گفت و افزود: در سئوالاتی که ما مطرح می کنیم، مشخص می شود که آیا یک فرد فعال اقتصادی است یا غیرفعال؟ حال اگر فعال اقتصادی محسوب می شود شاغل است یا بیکار؟این مقام مسئول در مرکز آمار ایران افزود: ضمن اینکه باید مشخص کنیم آیا فرد شغل خود را از دست داده است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، چندماه شغل خود را از دست داده است؟ این آمارهایی که برخی مقامات می دهند، آمارهای ثبتی دولت است و ما به آنها استناد نمی کنیم.به گفته آذر، مرکز آمار ایران تعریف و روش خاص خودش را برای مشخص شدن بیکار و شاغل بودن افراد دارد و در چارچوب مستندات خودمان عمل می کنیم. البته مقامات دولتی نیز همواره عنوان می کنند که اگر کسی به دنبال کسب اطلاع از وضعیت بیکاری و اشتغال است، باید به آمارهای ارائه شده در مرکز آمار ایران مراجعه کند.رئیس مرکز آمار ایران درباره موضوعی که قبلا در خصوص لزوم ارائه تعریفی بومی از اشتغال و بیکار در کشور مطرح شده بود، اظهار داشت: ما برای اینکه بتوانیم مقایسه های بین المللی خودمان را داشته باشیم و این مقایسه را از دست ندهیم، وظیفه حرفه ای ما این است که در چارچوب تعریف سازمان بین المللی کار وضعیت بیکاری کشور را محاسبه و اعلام کنیم.وی خاطر نشان کرد: اگر هم بخواهیم زمانی یک نوع تعریف بومی از اشتغال و بیکاری در کشور ارائه کنیم، امکان ارائه نتایج آن را نخواهیم داشت، چون ما باید در چارچوب تعاریف بین المللی عمل کنیم.