خرید بازی استرتژیک دو سوم ارزش پول ملی از بین رفته است

از رییس جمهور پرسیده شود چند تا دولت دیگر باید بیاید تا بتوانیم ثروت از دست رفته مردم را ترمیم کنیم؟ وقتی دلار هزار تومانی می شود ۳ هزار یعنی دو سوم ثروت ملی نسبت به پول جهان بر باد رفته و به طور واضح تر یعنی وزن ثروت ملی ما دو سوم کاهش پیدا کرده است.محمد قسیم عثمانی، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی ، در خصوص پیشنهاد جمعی از نمایندگان برای رفتن بانک مرکزی به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی  به مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی) گفت:اگر نمایندگان چنین پیشنهادی دادند در جهت این است که بتوانند نظارت بیش تری بر بانک مرکزی داشته باشند در حالی که این الحاق استقلال بانک مرکزی را بدتر می کند .نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: اگر بانک مرکزی زیر مجموعه وزارت اقتصادی شود، به جای این که ابزاری باشد برای حفظ قدرت خرید پول و بنیه مالی کشور ، یک دستگاه دولتی می شود.عثمانی با تاکید بر این که بانک مرکزی در تمام دنیا نهاد مستقلی از بدنه اجرایی کشور است، گفت: بانک مرکزی در تمام دنیا دستگاه مجزایی است که اگر رییس جمهور در حال حاضر به این مسئله اعتنایی نمی کند، بحث دیگری است.این نماینده مجلس با اشاره به این که نباید ساختار درست را خراب کنیم تا بتوانیم سوال در خصوص بانک مرکزی را ساماندهی قانونی کنیم، تاکید کرد:این همه دستگاه دولتی داریم که بر اساس قانون می توانیم از آن ها  سوال بپرسیم و یا می توانیم وزرا را استیضاح  کنیم.وی ادامه داد: مگر از انها راضی هستیم؟ مگر از اختیارات قانونی در مورد دیگر دستگاه ها ونهادها و وزرا به درستی استفاده می کنیم؟عثمانی مشکل اصلی بانک مرکزی را مسئله ای فارغ از جایگاه این نهاد در برابر سوالات مجلس توصیف و تصریح کرد:بانک مرکزی جایگاه درستی دارد و اگر ریاست این بانک در حال حاضر ریاست ناقابلی است ، این مسئله بحث دیگری است.وی تاکید کرد: مگر زمانی که مرحوم نوربخش  ریاست این بانک را بر عهده داشت ساختار همین نبود؟ مگر در آن زمان مشکلات امروز را داشتیم؟ پس نگاه به گذشته به ما ثابت می کند که مسئله ساختار بانک مرکزی مشکل نداشته و این رییس فعلی این بانک است که اراده کارشناسی ندارد.وظایف اصلی بانک مرکزی فراموش شده استعثمانی در تشریح وظایف بانک مرکزی تصریح کرد: وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول و حفظ ثروت مردم است اما امروز این بانک تبدیل به  ابزاری شده است در دست دولت چرا که نگاه دولت به این مسئله نگاه غلطی است.وی افزود: این که ساختار این نهاد تغییر کند، وضع را از این هم بدتر می کندو اگر امروز تنها رییس جمهور می تواند در خصوص کارکردهای این بانک دخالت کرده و دستور دهد، فردا وزیر اقتصاد هم می تواند چنین دخالت هایی داشته باشد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در تشریح دلایل نمایندگان برای ارائه طرح رفتن بانک مرکزی به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی گفت:مشکلی که نمایندگان می گویند مبنی بر این که بانک مرکزی در اختیار رییس جمهور است، باید از طرق دیگری حل شود.وی در این خصوص گفت:در ارتباط با بانک مرکزی از رییس جمهور سوال شود و این سوال سیاسی هم نیست و کاملا  اقتصادی و فنی است و حالا اگر بحث سوال از رییس جمهور سخت و مشکل است باید برای این مسئله راهکاری اندیشید نه این که ساختار بانک را بر هم زد.چند دولت باید روی کار بیاید تا ارزش پول ملی ترمیم شود؟عثمانی با انتقاد از مدیذیت دولت بر بازار ارز تاکید کرد:از رییس جمهور پرسیده شود چند تا دولت دیگر باید بیاید تا بتوانیم ثروت از دست رفته مردم را ترمیم کنیم؟ وقتی دلار هزار تومانی می شود ۳ هزار یعنی دو سوم ثروت ملی نسبت به پول جهان بر باد رفته و به طور واضح تر یعنی وزن ثروت ملی ما دو سوم کاهش پیدا کرده است.وی تاکید کرد: چه کسی می خواهد این  نقص را درست کند؟ چند سال باید کار کرد تا این وضعیت را به قبل از بحران های ارز  برگردانیم؟این نماینده مجلس خواهان پاسخگویی رییس جمهور در این خصوص شد و افزود: بانک مرکزی و رییس بانک مرکزی که تحت امر رییس جمهور است باید در این خصوص جواب دهد.مشکل، رییس بانک مرکزی است نه ساختار آنعضو کمیسیون برنامه و بودجه و ماسبات ریشه اصلی نابه سامانی های فعلی را مدیریت حاکم بر بانک مرکزی توصیف و تصریح کرد:شخص من وضعیت فعلی را ناشی از ناکارآمدی شخص رییسکل بانک مرکزی می دانم.وی در این خصوص افزود:شخص من اگر  رییس کل بانک مرکزی بودم، رییس جمهور دستوری می داد و من احساس می کردم این مسئله از لحاظ کارشناسی درست نیست، انجام نمی دادم.عثمانی با انتقاد از روابط بین وزرا و رییس کل باتک مرکزی با رییس جمهور تاکید کرد:یا رییس جمهور کنار می امد یا من بر کنار می شدم.این نماینده مجلس با اشاره به وظایف بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی گفت:مدیری واقعی کسی که مانع از ، از دست رفتن دو سوم ثروت ملی کشور شود  چرا که اولین و اساسی ترین وظیفه  بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و  بانک مرکزی امروز ارزش پول ملی را به باد داده است.وی افزود:ساختار مدیریت بانکی و پولی ما ساختار سازمانی درستی است و این  ادم ها هستند که در جای مناسب  ننشسته اند یعنی ادم هایی که دلسوز کشور هستند اما کارشناس نیستند یا کارشناس هستند اما فقط می خواهند میز هایشان را حفظ کنند.وزرای دولت  و رییس کل بانک مرکزی به سیاست های نادرست احمدی نژاد نه بگویند عثمانی با انتقاد از این که وزرای دولت نهم و دهم فاقد هر نوع اختیاری هستند گفت:اگر ۴ تا وزیر و رییس بانک مرکزی می به رییس جمهور گفتند ، شرایط امروز پیش نمی آمد و کشور به این روز نمی افتاد.وی افزود:متاسفانه همه فکر می کردند که چاره ای نیست و رییس جمهور وقتی حرفی را گفته باید اجرا شوددر حالی که وزیری که به روشنی می بیند کار غیر کارشناسی به وی محول و موظف شده، چرا دستور را اجرا می کند؟آقایان وزراء ! نیت خدمت تنها چیزی است که از مسئولان باقی می ماندعثمانی با انتقاد از تفکر غالب در وزرای هیئت دولت گفت:به نظر می رسد برخی اطاعت ها برای حفظ میز و پست است.وی تاکید کرد: میز مهم است اما این میز چند ماه دیگر تمام شده است و چیزی که از انسان باقی می ماند میز نیست بلکه نیت خدمت است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید کرد:وزرای دولت باید به خاطر داشته باشند که خداوند به درون ادم ها آگاه است.