خرید بازی استرتژیک جزئیات ارز مسافرتی، بیماران و دانشجویان

صمد کریمی ‌ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی ‌ در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است میزان ارز مبادله‌ای برای مسافران مکان‌های زیارتی یا دیگر مسافران افزایش یابد اظهار کرد: همه چیز امکان دارد و باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می افتد.به گزارش ایسنا، وی با بیان این مطلب افزود: هر گونه تغییری با شورای پول و اعتبار و کمیته‌های ویژه و مربوطه هماهنگ می‌شود.کریمی توضیح داد: جزییات این موضوع در بخش سوم خدمات و مقررات ارزی بانک مرکزی دقیقا درج شده و سقف را مشخص کردند.سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: برای دانشجویان غیر بورسیه که بانک عامل آن‌ها بانک تجارت است نرخ براساس نرخ مبادله‌ای است، ضمن این که میزانی که به آن‌ها پرداخت می‌شوند و فرایند کاری آن‌ها همانند دانشجویان بورسیه خواهد بود. یعنی براساس مدارک و رقمی است که خود وزارت علوم تعریف می‌کند.وی درباره ارائه ارز به بیماران نیز گفت: طبیعتا وقتی که وزارت بهداشت به نرخ مرجع نیاز دارد ما آن را تامین و پرداخت می‌کنیم ولی برای بقیه موارد که وزارت بهداشت اعلام می کند باید به نرخ مبادله‌ای و از طریق بانک ملت اقدام شود.وی دربخشی از سخنان خود گفت: براساس سیاست‌های بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی کلیه هموطنان می‌توانند دارایی‌های ارزی خود را با منشاء خارجی و همچنین صاحبان کسب و کاری که قبلا تبدیل دارایی انجام داده‌اند و دارایی‌هایشان را به دلار و یا سایر اسعار تبدیل کرده‌اند می‌توانند این ارز را سپرده گذاری کنند و به این سپرده‌ها سود ارزی تعلق می گیرد.