خرید بازی استرتژیک جریمه 14 میلیاردی واردکنندگان خودرو

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه حدود 70 شرکت وارد کننده خودرو با ارز 1226 تومانی خودرو وارده کرده و با نرخ ارز آزاد خودروها رامی‌فروختند، گفت: این شرکت‌ها حدود 14 میلیارد تومان جریمه شدند. به گزارش فارس، سید علیرضا موسوی مجد، در جلسه شورای تنظیم بازار استان تهران در خصوص برخورد با گرانفروشان و محتکاران اظهار داشت: طرح ویژه نظارت بر گرانفروشان و محتکران از ابتدای هفته اجرایی شد.بیش از 10 انبار احکتار برنج شناسایی شدندوی ادامه داد: بیش از 10 انبار  برنج که احتکار شده بود شناسایی و برخورد کردیم و بالغ بر 2 هزار تن برنج احتکار شده هندی را با قیمت مصوب وارد بازار کردیم.موسوی مجد خاطرنشان کرد: تمام بازرسان در سطح انبارها و عمده‌فروشان متمرکز شده‌اند تا احتکاری صورت نگیرد.معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه برنج، روغن و مواد پتروشیمی از عمده مواردی بوده که نسبت به احتکار آن اقدام شده است گفت: 3 واحد پتروشیمی نسبت به احتکار اقدام کرده‌اند که از یک واحد در شهرری 1500 تن مواد پتروشیمی بوده است.وی درباره نظارت بر افرادی که ارز 1226 تومانی دریافت می‌کنند گفت: حدود 40 میلیارد تومان برگه گزارش بازرسی تهیه شده است.موسوی مجد خاطرنشان کرد: افرادی با ارز دولتی نسبت به خرید کالا اقدام می‌کردند و کالاها را با قیمت آزاد در بازار می‌فروختند.معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره شرکت‌های وارد کننده خودرو اظهار داشت: حدود 70 شرکت وارد کننده خودرو با ارز 1226 تومانی نسبت به واردات خودرو اقدام می‌کردند و با ارز آزاد این خودروها رامی‌فروختند که حدود 14 میلیارد تومان جریمه شدند.موسوی مجد یادآور شد: حدود 60 میلیارد تومان برای متخلفین در حوزه‌های مختلف برگه گزارش تعزیراتی صادر شده است.