خرید بازی استرتژیک اعتراف به جنايت با طرح ماجراي دروغين سرقت!

جواني که يکي از آشنايانش را با طرح نقشه دروغين سرقت خودرو به مشهد کشانده و او را با ضربات متعدد چاقو کشته بود، در اولين جلسه بازپرسي، ارتکاب قتل را به گردن گرفت وگفت: تمام ضربات چاقو را به تنهايي زدم و برادرم در قتل عمدي نقشي نداشت.  به گزارش خراسان، اواخر شهريورماه گذشته، جوان ۲۲ساله اي که به دليل سوء ظن، کينه يکي از آشنايانش را به دل گرفته بود به دنبال فرصتي مي گشت تا از وي انتقام بگيرد. اين فرصت زماني فراهم شد که وي به يک مجلس عروسي در مشهد دعوت شد. جوان ۲۲ساله در حالي که سعي مي کرد ظاهر خود را حفظ کند، نزد آشنايش که او نيز جواني حدود ۲۰ساله بود رفت و از او خواست تا خودرو پرايدش را به امانت به او بدهد تا از شهرستان کلات براي شرکت در مجلس عروسي راهي مشهد شود.آن جوان نيز بلافاصله سوئيچ خودرو را در اختيار وي گذاشت و جوان مذکور در حالي که نقشه شومي را در سرمي پروراند، با پرايد به سمت مشهد حرکت کرد.پس از برگزاري مجلس عروسي، جوان ۲۲ساله به مالک پرايد زنگ زد و با طرح يک نقشه دروغين گفت: دزدان خودرو را در مشهد به سرقت برده اند، هرچه زودتر مدارک خودرو را با خود به مشهد بياور تا موضوع سرقت را از طريق کلانتري محل پيگيري کنيم. جوان ۲۰ساله که از شنيدن اين خبر ناگهاني، غافلگير شده بود با برداشتن اسناد خودرو از شهرستان کلات به طرف مشهد حرکت کرد. عصر روز يکشنبه آخرين هفته شهريور وقتي او به مشهد رسيد با جواني که خودرواش را به امانت گرفته بود، تماس گرفت. آن جوان هم که نقشه خطرناکي در ذهن داشت و مي خواست او را به مکان خلوتي بکشاند به او گفت: منزل عمه ام در منطقه همت آباد است اسناد خودرو را به انتهاي خيابان امام رضا(ع) بياور تا باهم به کلانتري برويم. مالک خودرو هم که از نيت شوم اين جوان اطلاعي نداشت در حالي که ۲تن از دوستانش نيز او را همراهي مي کردند، سوار بر موتورسيکلت شد و به سمت محل قرار به راه افتاد از سوي ديگر نيز جوان ۲۲ساله به همراه برادر و يکي ديگر از بستگانش سوار موتورسيکلت ديگري شدند و به محل قرار رفتند. در يک لحظه وقتي نگاه هاي ۲ جوان باهم تلاقي کرد، ناگهان جوان ۲۲ساله چاقويي را بيرون کشيد و به سمت مالک پرايد حمله ور شد و با واردآوردن چند ضربه چاقو او را نقش زمين کرد. در حالي که خون از بدن جوان ۲۰ساله فواره مي زد ديگران وارد ماجرا شدند. يکي از شاهداني که اين صحنه دلخراش را نظاره مي کرد فرياد زد او را کشتي؟ اما ضارب که به شدت عصباني بود گفت: شما دخالت نکنيد موضوع ناموسي است . اين گزارش حاکي است: دقايقي بعد مجروح اين حادثه بر اثر شدت عوارض ناشي از ضربات چاقو جان سپرد و متهمان نيز از محل حادثه فرار کردند. با گزارش ماجراي قتل به پليس ۱۱۰، ماموران کلانتري خلق آباد عازم محل حادثه شدند و مراتب را به قاضي اسماعيل شاکر (قاضي ويژه قتل عمد در زمان حادثه) اعلام کردند. با حضور مقام قضايي در صحنه جنايت، تحقيقات در اين باره آغاز شد. ماموران انتظامي که با دستورات قاضي ويژه قتل عمد، عمليات شناسايي و دستگيري متهمان اين پرونده جنايي را در دستور کار قرار داده بودند، موفق شدند ساعاتي بعد ۳تن از متهمان اين پرونده را دستگير کنند. اين درحالي بود که برخي شاهدان عنوان کردند برادر ضارب فراري نيز که به محل حادثه آمده بود، چاقو در دست داشت. بنابراين با راهنمايي و نظارت قاضي شاکر، عمليات پليسي و اطلاعاتي ماموران انتظامي براي دستگيري ۲برادر فراري آغاز شد تا اين که پس از گذشت حدود يک ماه از اين ماجرا، ماموران انتظامي موفق شدند مخفي گاه متهمان را شناسايي کنند اما قبل از عمليات پليس ۲برادر، اوايل همين هفته وقتي عرصه را بر خود تنگ ديدند، به کلانتري خواجه ربيع مراجعه کردند و تسليم قانون شدند. جوان ۲۲ساله روز گذشته در اولين جلسه بازپرسي ضمن اقرار صريح به ارتکاب جنايت به قاضي شاکر گفت: به دليل برخي سوء ظن هايي که داشتم تصميم به قتل مالک پرايد گرفتم البته مي خواستم فرد ديگري را هم در اين ماجرا بکشم که فرصت آن را نيافتم. وي همچنين عنوان کرد: ضربات چاقو را من بر بدن مقتول وارد کردم و برادرم در ارتکاب قتل نقشي نداشت. برادر متهم به قتل نيز که به دليل اظهارات برخي شهود، به اتهام شرکت در قتل عمدي تحت تعقيب قرار گرفته بود شرکت در نزاع را قبول کرد اما گفت که ضربه اي به مالک پرايد نزده و برادرش ضربات چاقو را وارد کرده است. اين گزارش حاکي است: بازپرس شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد پس از پايان جلسه بازپرسي، ۲ متهم مذکور را با صدور قرارهاي قانوني در اختيار کارآگاهان پليس آگاهي خراسان رضوي قرار داد تا براي روشن شدن زواياي پنهان اين پرونده جنايي، با ۳متهم دستگير شده قبلي مواجهه حضوري شوند.