خرید بازی استرتژیک استقلال ری نیاز به بررسی همه‌جانبه دارد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: موضوع استقلال ری از تهران نیاز به کار کارشناسی دقیق و چندبعدی دارد چرا که هرگونه اشتباه در تصمیم‌گیری، برگشت‌ناپذیر خواهد بود.مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران  با اشاره به موضوع جدایی ری از تهران در مجلس به  باشگاه خبرنگاران گفت: استقلال شهر ری از تهران نیاز به کار کارشناسی دقیق و چند بعدی دارد که توجه به تمام جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای باید مد نظر قرار گیرد تا به یک نتیجه قطعی دست یافت چرا که هرگونه اشتباه در تصمیم‌گیری، برگشت‌ناپذیر است.وی با اشاره به اینکه تمام اقدامات مجمع نمایندگان تهران در این زمینه در جهت مصالح مردم ری است، تاکید کرد: اگر جمع‌بندی بررسی‌ها و تحقیقات بیانگر احراز نتایج مثبت برای مردم ری باشد حتما بر استقلال این شهر تاکید و اگر به مصلحت مردم نباشد قطعا از آن جلوگیری خواهد شد.نماینده مردم تهران در پایان افزود: کمیسیونی مشترک از شورای شهر تهران، شهرداری، استانداری و مجمع نمایندگان تهران در حال بررسی این موضوع از تمام جنبه‌ها هستند و نتیجه آن توسط آقای مظفر رئیس مجمع نمایندگان تهران اعلام خواهد شد./