خرید بازی استرتژیک احتمال ابقای البدری به عنوان دبیرکل جدید اوپک

به گفته نمایندگان کشورهای اوپک، به نظر می‌رسد به علت رقابت میان عربستان و ایران بر سر مقام دبیرکلی این سازمان، اوپک در به دست آوردن اتفاق آراء در مذاکرات این هفته خود برای انتخاب دبیرکل جدید با مشکل روبرو شود.به گزارش فارس به نقل از عمان تریبیون، گروهی از مقامات اوپک در وین دور هم جمع شده اند. نقش این افراد یا نمایندگان این است که به وزرای نفت درمورد انتخاب دبیرکل جدید مشاوره دهند.اوپک اغلب بر سر توافق دبیرکل خود با چالش روبرو است و اکنون تنش‌های سیاسی دراین گروه به علت تحریم‌های ایران تشدید شده است. ایران، عربستان، عراق و  اکوادور نامزدهای این پست معرفی شده‌اند.یک نماینده اوپک گفت: برای کمیته پیشنهاد کردن یک نامزد مشکل خواهد بود.این گروه بیشتر شامل مقامات نفتی است که به عنوان نماینده کشور خود در اوپک شرکت می‌کنند. یک مقام آگاه در این سازمان گفت: بخشی از فعالیت آنها مصاحبه کردن با هر نامزد خواهد بود.این مذاکرات با تحریم‌های غرب علیه ایران که منجر به کاهش تولید نفت ایران و افزایش تنش‌های سیاسی شد، افزایش یافت. ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس را برای تولید نفت بیشتر به منظور کاهش قیمت نفت مورد انتقاد قرار داده است.مقام دیگری در اوپک خاطرنشان کرد: این انتخاب آسان نخواهد بود. برای انتخاب دبیرکل باید 12 عضو اوپک به توافق برسند.عبدالله البدری دبیرکل لیبیایی اوپک، فعالیت خود را در سال 2007 آغاز کرد و مدت ریاست وی در ماه دسامبر به پایان می‌رسد. دبیرکل اوپک مهم‌ترین نماینده تولیدکنندگان نفت در جهان است که سیاست تولید نفت این سازمان را مشخص می‌کند و ریاست آن را به عهده دارد.اگر اعضای اوپک در این نشست به توافق نرسند باید تا پیش از ماه دسامبر نشستی دیگر برگزار کنند. برخی از مقامات از امکان انتخاب مجدد البدری برای باقی ماندن در این مقام درصورت عدم انتخاب جانشین وی خبر می‌دهند.