خرید بازی استرتژیک ابوترابی: احتمال منتفی شدن طرح سؤال

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی گفت: تعداد قابل توجهی از نمایندگان موافق طرح سوال نبوده و نظرشان تغییر کرده است.محمد حسن ابوترابی نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی درگفت‌و‌گو با خبرگزاری آنا، با اشاره به طرح سوال رییس جمهور، اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از نمایندگان موافق طرح سوال نبوده و نظرشان تغییر کرده است.وی ادامه داد: در نتیجه بر اساس آیین‌نامه به احتمال زیاد طرح سوال از رییس جمهور منتفی می‌شود.بر اساس آیین‌‌‌نامه داخلی مجلس نمایندگان می‌‌‌توانند تا سوال از رییس جمهور در صحن مجلس قرائت نشده است، امضای خود را پس بگیرند.خاطرنشان می‌شود حدنصاب طرح سوال از رییس‌جمهور 74 امضا است.