خرید بازی استرتژیک 2 ایراد از 52 ایراد قانون مجازات اسلامی رفع شد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: امروز 2 ایراد دیگر از 52 ایرادی که از سوی شورای نگهبان به قانون مجازات اسلامی وارد شده بود در این کمیسیون برطرف شد.خبرگزاری فارس: 2 ایراد از 52 ایراد قانون مجازات اسلامی رفع شدابوالفضل ابوترابی در گفتگو با فارس گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی در جلسه امروز خود و در ادامه بررسی و اصلاح قانون مجازات اسلامی ، مواد 288 و 289 این قانون را مورد بررسی قرار دادند.وی ادامه داد: در این جلسه اصلاح مورد نظر شورای نگهبان در بند (ب) ماده 288  بررسی شد و ماده 288 جایگزین ماده 206 قانون قبلی مجازات اسلامی شد. همچنین پس از بررسی ماده 289 اعضا به حذف تبصره 3 این ماده رأی دادند.نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و  کرون اظهار داشت: در ادامه جلسه، اعضا طرح دائمی شدن قانون سازمان بازرسی کل کشور و ماده واحده آن را مورد بحث قرار داده و در نهایت با تصویب اعضا طرح مورد نظر برای بررسی بیشتر به کمیته حقوق عمومی کمیسیون فرستاده شد.