خرید بازی استرتژیک کمر فدراسیون‌ها می‌شکند!

وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون‌های ورزشی خواست تا برنامه‌ی خود را بدون درنظر گرفتن منابع دولتی تهیه کنند.به گزارش ایسنا،‌ اخیر معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌یی وزارت ورزش و جوانان، برگزاری نشستهایی را با روسای فدراسیون‌ها شروع کرده است که محور آن پیشبرد برنامه‌ها و اداره فدراسیون بدون بودجه دولتی است. گویا به دلیل مشکلات اقتصادی وزارت ورزش فدراسیون‌ها را ملزم به درآمدزایی و متکی نبودن به بودجه دولتی کرده است. این تصمیم با توجه به این که فدراسیون‌ها برنامه ریزی خود را معطوف بازیهای آسیایی 2014 کرده‌اند، موجب نگرانی فدراسیون‌های ورزشی شده است.مسعود سلیمانی،‌ رییس فدراسیون اسکواش با اشاره به درخواست اخیر وزارت ورزش و جوانان مبنی بر اینکه فدراسیون‌ها باید برنامه‌هایشان را بدون گرفتن منابع دولتی و با درآمدزایی تامین کنند، به ایسنا گفت: وزارتخانه جدیدا اعلام کرده که فدراسیون‌ها باید طی 40 روز برنامه‌ی راهبردی خود را بدون تکیه بر منابع دولتی تهیه کنند. درست است که باید درآمدزایی کنیم و دیگر از منابع دولتی استفاده نشود اما در این صورت کمر فدراسیون‌ها می‌شکند.وی ادامه داد: وزارت باید حداقل 80 درصد اعتبار فدراسیون‌ها در سال 91 را پرداخت کند تا برنامه‌هایشان دچار لطمه نشود. امیدوارم این طرح از سال 92 پیاده شود تا مشکلی برای اجرای برنامه‌های امسال پیش نیاید. ما تاثیر پذیرفته از نظام هستیم. وقتی تحریم اقتصادی وجود دارد باید آن را پوشش دهیم، ما می‌دانیم که در این شرایط اولویت اول ورزش نیست اما همین مسئله نباید باعث شود که جوانان ورزشکار به شرایط موجود اعتراض کنند.