خرید بازی استرتژیک کشورهای خواهان 30 هزار پرستار ایرانی

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران، کشورهای متقاضی 30 هزار پرستار ایرانی را مربوط به حوزه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه دانست.  غضنفر میرزابیگی در گفتگو با مهر اظهارداشت: کشورهایی که متقاضی جذب پرستاران ایرانی هستند، شامل کشورهایی از حوزه خلیج فارس و ترکیه است.  وی با عنوان این مطلب که روز به روز بر تعداد متقاضیان جذب پرستاران ایرانی افزوده می شود، گفت: این کشورها علاوه بر اینکه می خواهند کمبود نیروی پرستاری در کشورشان را تامین کنند، به دنبال انتقال پرستاران ما به کشورهای اروپایی نیز هستند.  میرزابیگی با اشاره به شرکتهایی که در زمینه انتقال پرستاران در کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت می کنند، افزود: با توجه به نیاز کشورهای غربی و اروپایی به نیروهای پرستاری، این شرکتها زمینه انتقال پرستاران ما را فراهم می کنند.  رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران در ادامه از کشور کانادا به عنوان یکی از متقاضایان پروپاقرص پرستاران ایرانی نام برد و گفت: کانادا، یکی از کشورهایی است که به شدت طرفدار پرستاران ماست.  وی با اشاره به ملاقاتی که با مسئول پرستاری کشور کانادا داشته است، افزود: این مسئول از اینکه نیروهای مجرب و تحصیل کرده ایرانی، مفت و مجانی در کشورش حاضر شوند ابراز خوشحالی می کرد و به من می گفت که ما ناز پرستاران شما را می کشیم.  میرزابیگی با تاکید بر اینکه سازمان نظام پرستاری مخالف سرسخت خروج سرمایه های کشور است، تصریح کرد: ما قطعا با اعزام پرستاران مخالفت می کنیم اما کانال خروج پرستاران از کشور، فقط ما نیستیم.  رئیس کل سازمان نظام پرستاری، خواهان افزایش جاذبه های خدمت پرستاری در کشور شد و گفت: واقعا باید متاسف شد از اینکه قدر نیروهای خودمان را نمی دانیم به رغم اینکه پرستاری ایران جزو چهار پنج کشور اول دنیا به لحاظ جایگاه علمی است.  وی با انتقاد از اجرای نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از گذشت 5 سال از تصویب آن، اظهارداشت: کمبود پرستار در تمامی کشورهای دنیا وجود دارد و به نوعی کشورها برای جذب پرستاران چنگ اندازی می کنند و این مشکل بیشتر خواهد شد.  میرزابیگی در خصوص امکان ممنوعیت قانونی برای جلوگیری از خروج پرستاران، گفت: اینکه بخواهیم از اعزام پرستاران برای اشتغال در خارج از کشور جلوگیری کنیم، در صلاحیت سازمان نظام پرستاری نیست. اما بعید می دانم که قوانین در این خصوص خیلی بازدارنده باشند.