خرید بازی استرتژیک پزشکیان: معرفی جمشید بسم‌الله فرافکنی است

وزیر دولت اصلاحات اظهار داشت: اینکه مشکلات اقتصادی کشور را گردن تحریم ها و کشور های خارجی بیاندازیم یا اینکه بگوییم عامل این نابسامانی یک فرد است، نوعی فرافکنی است.به گزارش مهر، مسعود پزشکیان در خصوص برنامه اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده با بیان اینکه از برنامه اصلاح طلبان خبری ندارم ، گفت: با کاری که آقای احمدی نژاد کرده هرکسی بیاید معلوم نیست که چطور باید وضع بوجود آمده را جمع کند.نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: وضعیت اقتصادی، بین المللی و وحدت درون کشور با چالش روبرو شده و این چالش موضوعی نیست که بتواند به راحتی حل شود.رئیس جمهور بعدی باید توقعاتی که دولت ایجاد کرده و انجام نداده را حل کندپزشکیان با اشاره به اینکه رئیس جمهور بعدی کشورمان کار سختی را بر عهده دارد و باید از توانمندی بالایی برخوردار باشد، گفت: رئیس جمهور بعدی باید همه چالش های ایجاد شده را مرتفع کند و توقعاتی که با وعده های دولت های نهم و دهم در مردم ایجاد شده و انجام نشده را حل کند.اگر مملکت بخواهد حفظ شود باید همه نظرات شنیده شودوی همچنین در خصوص طرح دولت وحدت ملی که این بار از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده است ، اظهار داشت: نمی دانم منظور از دولت وحدت ملی چیست؟ اگر این مملکت بخواهد حفظ شود باید همه نظرات و اندیشه ها در آن سهیم باشند و اگر قرار باشد یک نگاه، یک صدا و یک حرف بلند باشد امکان ندارد در ادامه راه موفق باشیم.تنها راه مقابله با تحریم ها و فشارها وحدت مسئولان استپزشکیان با بیان اینکه قدوم اول برای ایستادن درمقابل همه تهاجمات و تحریم ها متحد شدن و دست به دست یکدیگر دادن است گفت: اتحاد هم به این معنی نیست که هر چه شما گفتید من بپذیرم و هر چه من گفتم شما بپذیرید، بلکه باید دو طرف کوتاه بیاییم و دست به دست یکدیگر دهیم تا برای مردم کار کنیم.اقتصاد فعلی کشور زاییده سیاست های داخلی و خارجی دولت استوزیر سابق بهداشت در دولت خاتمی ، همچنین در خصوص اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره فردی به نام “جمشید بسم الله” که از وی به عنوان عامل اصلی اخلال در بازار نام برده شده است گفت: این اقتصاد زاییده عملکرد اقتصادی این دولت و سیاست های داخلی و خارجی آن است.پزشکیان در ادامه افزود: این مشکلاتی که ما در عرصه اقتصادی شاهد آن هستیم هیچ وقت یک شبه به وجود نمی آید و مسئولان دولتی باید در این خصوص پاسخگوی مردم باشند.معرفی “جمشید بسم الله” به عنوان اخلالگر اصلی بازار فرافکنی استوی اظهار داشت: اینکه مشکلات اقتصادی کشور را گردن تحریم ها و کشور های خارجی بیاندازیم یا اینکه بگوییم عامل این نا بسامانی یک فرد است نوعی فرافکنی است.نماینده مردم تبریز افزود: اگر این آدم می تواند اقتصاد مملکت را با توجه به  درآمد های مختلف نفتی، گازی و سایر درآمدهای دیگر و اختیارات مختلفی که دولت دارد همه چیز را بر هم بزند پس ببینید که چه آدم خاصی باید باشد.پزشکیان گفت: دولت مقصر اصلی این نابسامانی های اقتصادی است و باید جوابگوی آن باشد.