خرید بازی استرتژیک ورود کارت‌های الکترونیکی به‌جای کوپن در نظام توزیع کالا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه در شرایط کنونی اصلاح نظام توزیع کالا برای جلوگیری از رانت خواری‌ضرورت دارد، گفت: در این شرایط ورود کارت‌های الکترونیکی به‌جای کوپن در سیستم توزیع کالا جایگزین شود.ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت با یادآوری اینکه شرایط امروز کشور شرایط جنگ اقتصادی است، تصریح کرد: در این مقطع حساس باید نحوه توزیع کالا اصلاح و اجناس را به صورت برنامه‌ریزی شده و عادلانه میان مردم توزیع کرد.نماینده مردم کلیبر و خدا آفرین در مجلس شورای اسلامی افزود: در این شرایط بهتر است افرادی که با ارز مرجع کالاهای اساسی وارد می‌کنند برای جلوگیری از رانت‌خواری و فروش کالاها با قیمت‌های کاذب، سهمیه بندی و سیستم کوپن را اجرایی کرد.وی با یادآوری مطرح شدن بحث‌هایی درباره ورود کوپن به اقتصاد کشور در مردادماه امسال، ادامه داد: ورود کوپن به اقتصاد کشور که این روزها مجدداً مطرح شده است می‌تواند سیستم توزیع را بهبود ببخشد و با رعایت سهمیه برای افراد، از رانت‌خواری‌ها جلوگیری کند.به‌جای کوپن از کارت‌های الکترونیکی غیر قابل فروش استفاده شودفتحی‌پور تصریح کرد: بهتر است در مقطع کنونی به‌جای استفاده از کوپن از کارت‌های الکترونیکی که کسی هم حق فروش آن را ندارد، بهره گرفت و سیستم توزیع را به درستی در جامعه نهادینه کرد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون آمادگی بررسی چنین طرحی را با حضور مسئولان اجرایی مربوطه داریم، گفت: لازم است در این شرایط به‌جای کوپن از کارت‌های الکترونیکی غیر قابل فروش استفاده شود.