خرید بازی استرتژیک مخالفان مسلح سوری حقوق بگیر شدند!

یک روزنامه سعودی از پرداخت نخستین حقوق تصویب شده برای هر یک از مخالفان سوری که 150 دلار بوده، با پشتیبانی بین المللی خبر داد.به گزارش مهر، روزنامه الریاض سعودی امروز خبری را به نقل از مخالفان سوری در منطقه ای از استان حلب منتشر کرده است.مخالفان مسلح سوری که به تازگی به عضویت گردانهای مسلح ضد نظام سوریه درآمده اند، پس از یک ماه در صفهای طولانی برای دریافت نخستین حقوقشان مشاهده شده اند.سرهنگ “عبدالسلام الحمیدی” از افسران جداشده از ارتش سوریه در این باره اظهار داشت: شورای نظامی اخیرا تعهد داده به مخالفان سوری که علیه نظام می جنگندند حقوق ماهانه پرداخت کند.وی با اذعان به اینکه این حقوق ماهانه از سوی کشورهای خارجی تامین می شود، افزود: فعلا 150 دلار حقوق ماهانه تعیین شده اما ممکن است این رقم در آنده تغییر کند.