خرید بازی استرتژیک مجلس سنتی اداره می‌شود

نایب‌رئیس کمیسیون تدوین ‌آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر مجلس به صورت سنتی اداره می‌شود، گفت: باید تغییراتی در آیین‌نامه به وجود بیاید.سیداحمدرضا دستغیب نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر مشکلی که در کمیسیون تدوین آیین‌نامه وجود دارد این است که پیشنهاد‌های منفرد زیادی به کمیسیون ورود پیدا می‌کند.وی افزود: نمایندگان به صورت تک تک و به صورت جدا جدا نظراتشان را به کمیسیون آئین نامه ارائه می‌دهند که این مسئله مشکلاتی را به وجود آورده است.دستغیب ادامه داد: باید در کمیسیون تدوین آیین‌نامه، یک گروه کارشناسی حضور پیدا کند و از مشاورین و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها دعوت کنیم و مدت زمانی را هم معین کنیم تا بخش‌های مختلف از آیین‌نامه بنا بر اولویت مورد بازنگری قرار گیرد.وی با بیان اینکه بازنگری آیین‌نامه از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود، تصریح کرد: در حال حاضر مشکلاتی زیادی در آیین‌نامه مجلس وجود دارد که باید به این مسائل توجه شود تا تغییراتی در آیین‌نامه به وجود آید. دستغیب گفت:‌ ما نیازمند یک سری تغییرات در آیین‌نامه هستیم چرا که قانون‌گذاری به صورت سنتی اشکال دارد و در حال حاضر هم مجلس به صورت سنتی پیش می‌رود بر همین اساس باید تغییراتی را جهت تغییر نحوه اداره مجلس در آیین‌نامه به وجود بیاوریم. نائب رئیس کمیسیون تدوین‌ آیین‌نامه داخلی مجلس با طرح این سؤال که چرا الزاماً باید سیستم کنونی در مجلس حاکم باشد، اضافه کرد: هم اکنون این سؤال مطرح است که چرا باید کمیسیون‌های خاص در مجلس وجود داشته باشند و نحوه قانون گذاری به شکل کنونی باشد؛ ما محدودیتی در نحوه قانون‌گذاری نداریم و می‌توانیم نحوه آن را تغییر دهیم. وی افزود: در حال حاضر تنها چیزی که لازم داریم نترسیدن اعضا از تغییرات مثبت و موثر در آیین‌نامه است، چرا که معمولاً بعضی‌ها دنبال حفظ شرایط موجودند در حالی که این هنر نیست و ما باید خودمان را تغییر دهیم.