خرید بازی استرتژیک كنار گذاشتن مربيگري كشتي براي تبهكار شدن!

مربي كشتي و بدنسازي گرداننده اصلي شبكه حرفه‌اي دزدان كيف قاپ بود. به گزارش ایران اين 4 تبهكار طعمه‌هايشان را در برابر بانك‌ها شناسايي مي‌كردند و با تعقيب آنان به شكار دست مي‌زدند. 11 تيرماه سال جاري زن جواني در حالي كه آشفته و پريشان بود، برابر داديار موسوي از شعبه5 دادسراي امور جنايي تهران ايستاد و گفت: وقتي به بانك رفتم دوميليون و 600 هزارتومان پول از حسابم برداشت كرده و از آنجا خارج شدم. در پياده‌روي خيابان 152 غربي نارمك بودم كه ناگهان دو گروه موتورسوار با چهار سرنشين به من نزديك شدند و محاصره‌ام كردند و آنها كيف دستي‌ام كه حاوي يك سكه تمام‌بهار آزادي، ربع سكه و دوميليون و 600 هزارتومان پول بود را از دستم قاپيدند و پا به فرار گذاشتند. با ادعاهاي اين زن و در حالي كه داديار موسوي خود را در برابر كيف‌قاپي‌هاي مشابهي مي‌ديد دستور داد تيمي از پليس آگاهي پايتخت مأموريت يافتند تا به رديابي 4 دزد خشن بپردازند. كارآگاهان در تحقيقات ويژه‌اي دريافتند كه با اعضاي يك باند حرفه‌اي كيف‌قاپي روبه‌رو هستند كه سردسته آنان مردي به نام رسول است كه ورزشكار بوده و با كنار گذاشتن مربيگري كشتي و بدنسازي به دنياي تبهكاران پاي گذاشته و در آبان‌ماه سال گذشته از سوي دادگاه كيفري استان تهران به تحمل 7سال زندان محكوم شده كه با گرفتن مرخصي از زندان ديگر برنگشته و فراري شده است. بدين ترتيب، رسول از سوي كارآگاهان تحت تعقيب قرار گرفت و سرانجام ساعت7 صبح يكم مهرماه سال جاري هنگامي كه وي در خانه‌اش خوابيده بود، غافلگير و به دام افتاد. رسول وقتي ديد دستش براي كارآگاهان رو شده است به ناچار لب به اعتراف باز كرد و گفت: با گذاشتن سند از زندان مرخصي گرفتم و خيلي اتفاقي با 3 مرد به نام‌هاي منصور، حسين و جهان گدا آشنا شدم سپس به آنان پيشنهاد دادم كيف‌قاپي كنيم، آنها پذيرفتند با هم در محدوده جنوب تهران طعمه‌هاي خود را كه وارد بانك‌ها مي‌شدند، شناسايي و سپس به كمين آنان نشسته و در فرصتي مناسب كيف‌شان را مي‌قاپيديم. اين زنداني فراري در ادامه بازجويي‌ها به بيش از 20كيف‌قاپي با همدستي منصور، جهان‌گدا و حسين اعتراف كرد. بدين ترتيب دستگيري دزدان فراري در دستور كار قرار گرفت و پليس جهان گدا را در خانه‌اش واقع در اتابك محاصره كردند، اين دزد براي فرار از اين حلقه از بالاي ديوار خانه‌اش قصد فرار داشت كه با شليك گلوله‌اي به پاي چپش زمينگير شد. جهان گدا نيز وقتي در برابر داديار موسوي ايستاد پذيرفت از اعضاي باند كيف‌قاپي بوده است و پليس نيز توانست حسين را دستگير كند و همگي به شركت در اين دزدي‌ها با زاغ زني در بانك‌ها و مراكز تجاري اعتراف كردند.