خرید بازی استرتژیک سوال‌کنندگان امروز تصمیم نهایی را اعلام می‌کنند

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تعداد امضاهای طرح سوال از حدنصاب کمتر شده، گفت: تکلیف این طرح امروز بعد ازظهر در کمیسیون اصل نود مشخص می‌شود.سیدمحمد بیاتیان در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری جلسه سوال‌کنندگان از رئیس‌جمهور در محل کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، ادامه داد: با توجه به اینکه امضاهای طرح سئوال از رئیس‌جمهور به کمتر از نصاب ۷۴ امضا رسیده، امروز سرنوشت این طرح مشخص می‌شود. طرح سوال از رئیس جمهور هفته گذشته با ۱۰۲ امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد که برای پیگیری بیشتر به کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات مجلس رفت و امروز سوال کنندگان نظر نهایی خود را در این باره اعلام می‌کنند.