خرید بازی استرتژیک رکورد بندبازی در جهان شکسته شد+تصاویر

فیث دیکی، یک دختر جوان جسور آمریکایی است که اکنون رکورد مرتفع ترین بندبازی را در جهان با عبور از دره ای در ایالت یوتا شکسته است.به گزارش روزگار نو، گام برداشتن بر روی یک طناب نازک در ارتفاع 820 پایی هنری است که هر کسی از پس آن بر نمی آید و این دختر جوان ماجراجو این کار را میان دو کوه در دره ای عمیق در یوتا با موفقیت انجام داده است.