خرید بازی استرتژیک دولت فعلی توانایی اجرای سیستم کوپنی را ندارد

دكتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه دولت فعلی توانایی اجرای سیستم کوپنی را در کشور ندارد، گفت: ارائه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی تخلف آشکار دولت است.به گزارش ایلنا، او با بیان این كه سیستم کوپنی نمی تواند واکنش مناسبی در مقابله با شرایط اقتصادی موجود کشور باشد،اظهار داشت: در صورتی که این سیستم نیز توصیه شود دولت فعلی توانایی اجرای آن را نیز ندارد.این اقتصاددان در ادامه تصریح كرد: آنچه توصیه می شود این است كه دولت به عرضه کالاهای وارداتی به صورت جیره بندی مبادرت كند و از هر گونه ارزان فروشی ارز جلوگیری كند.غنی نژاد فروش ارز حاصل از منابع درآمدی صادرات نفت را در مرکز مبادلات و قیمت گذاری آن از سوی دولت را تخلف قانونی اعلام کرد و گفت: این درآمد باید در بازار رقابتی قیمت گذاری شود نه اینکه در یک اتاقی که بسیاری از این رانت ها در آن به وجود می اید ارائه و قیمت گذاری شود.بنابر اظهارات این کارشناس اقتصادی در شرایط فعلی چند نرخی شدن ارز نیز باعث فساد گسترده در بازار و اقتصاد کشور می شود همچنان که در حال حاضر نیز این اتفاق در حال رخ دادن است.