خرید بازی استرتژیک دستگيري سارقان خشن

یكي از اعضاي باند چهار نفره سرقت كه با تعقيب مشتريان بانك‌ در شهرستان شهريار و حومه با تهديد قمه، چاقو و شوكر پول آنها را مي‌دزديد، دستگير شد.سارقان خشن مالباخته‌ها را تا مقابل خانه‌‌شان تعقيب مي‌كردند و پس از درگيري و مصدوم كردن آنها پول‌هايشان را مي‌دزديدند.
به گزارش جام‌جم، چندي
پيش مردي با حضور در اداره پليس آگاهي شهرستان شهريار در غرب استان تهران،
عليه دو راكب يك موتورسيكلت به اتهام سرقت شكايت كرد.
شاكي به پليس گفت: براي
نقد كردن يك چك پنج ميليون توماني به يكي از بانك‌هاي شهريار رفتم. در راه
بازگشت به خانه، راكبان يك موتورسيكلت راهم را سد كردند. وقتي به آنها
اعتراض كردم، هر دوي آنها پياده شدند و مرا كتك زدند.
وي اضافه كرد: با آنها
درگير شدم كه يكي از آن دو شوكري را از جيبش بيرون آورد و با آن ضربه‌اي به
گردنم زد كه نقش زمين شدم. وقتي به هوش آمدم، اثري از پول و مداركم نبود و
سارقان ناپديد شده بودند. در پي اين شكايت و با اطلاعات به دست آمده از
شاكي، چهره‌نگاري رايانه‌اي از متهمان فراري صورت گرفت و آنها تحت تعقيب
قرار گرفتند.
شكايت‌ها يكي پس از ديگري
در حالي كه جستجوي پليس
براي دستگيري متهمان آغاز شده بود، ده‌ها شهروند ديگر نيز با حضور در پليس
آگاهي عليه چهار مرد به اتهام سرقت مقرون به آزار شكايت كردند.
ماموران با تحقيق از
شاكيان متوجه شدند در راه بازگشت به خانه از سوي راكبان يك موتورسيكلت با
تهديد قمه، چاقو و شوكر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پول‌هايشان به سرقت
رفته است.
در اين مرحله با
چهره‌نگاري رايانه‌اي از متهمان فراري، معلوم شد با وجود اين كه شيوه‌هاي
آنها يكسان بوده، اما تصاوير رايانه‌اي به‌دست آمده از سارقان با هم مطابقت
ندارد. ماموران كه احتمال مي‌دادند، دزدهاي فراري اعضاي يك باند باشند، به
جستجوي گسترده براي دستگيري آنها ادامه دادند.
دستگيري يكي از متهمان
در حالي كه تحقيقات
ادامه داشت، دو روز پيش ماموران انتظامي هنگام گشتزني در يكي از محله‌هاي
جنوبي شهر به راكب يك موتورسيكلت كه شباهت بسياري به يكي از متهمان تحت‌
تعقيب پليس داشت و مقابل يكي از بانك‌هاي شهر در تردد بود و رفت و آمد
مشتريان را كنترل مي‌كرد، ظنين شدند و با محاصره محل و نزديك شدن به اين
جوان، وي را دستگير كردند.
متهم با انتقال به پليس آگاهي شهرستان شهريار بازجويي شد و ادعا كرد در مقابل بانك منتظر دوستش بوده و به اشتباه دستگير شده است.
در حالي كه متهم همچنان
ادعاي بي‌گناهي مي‌كرد، در مواجهه حضوري با تعدادي از شاكيان قرار گرفت و
از سوي آنها شناسايي و به عنوان سارق پول‌هايشان معرفي شد.
اعتراف به دزدي با همدستي سه مرد
با شناسايي سارق زورگير
از سوي برخي مالباختگان، وي بناچار لب به اعتراف گشود و گفت: از اوايل بهار
امسال با دو برادر و يكي از دوستان آنها كه سارق زورگير بود، آشنا شدم و
تصميم گرفتم همراه آنها دزدي كنم.
ما چهار نفر با دو
دستگاه موتورسيكلت مقابل بانك‌هاي شهرستان شهريار، حومه آن و بهارستان
رباط‌كريم مي‌رفتيم. در همين موقع يكي از ما به عنوان مشتري وارد بانك
مي‌شد و با شناسايي فردي كه پول نقد بيشتري از بانك مي‌گرفت، اطلاعات را در
اختيار ديگر اعضاي گروه قرار مي‌داد.
متهم اضافه كرد: سپس اگر
مشتري وسيله نقليه نداشت، وي را تعقيب مي‌كرديم و در يك فرصت مناسب با سد
كردن راهش با چاقو، قمه و شوكر او را تهديد كرده و كتكش مي‌زديم و با سرقت
پول‌هايش فرار مي‌كرديم.
مزاحمت ساختگي ترفند دزدها بود
متهم گفت: علاوه بر آن
اگر مشتريان با خودرو از محل بانك دور مي‌شدند، تعقيبشان كرده و پس از طي
مسافتي آنها را متوقف مي‌كرديم و با ادعاي اين ‌كه آنها پيش از اين برايمان
ايجاد مزاحمت كرده و به ما ناسزا گفته‌اند، به زور از خودرويشان خارج
مي‌كرديم و با آنها گلاويز مي‌شديم. در اين فرصت ديگر همدستمان، پول‌ها را
از داخل خودرو مي‌دزديد و فرار مي‌كرد و پس از دقايقي من و ديگر اعضاي باند
كه نقشه را اجرا مي‌كرديم، با رها كردن راننده متواري مي‌شديم.
متهم يادآور شد: تعدادي
از مالباخته‌ها را هم كه در طول مسير موفق به سرقت از آنها نمي‌شديم تا
مقابل منازلشان تعقيب مي‌كرديم، سپس با حمله كردن به آنها، پول‌هايشان را
مي‌دزديديم و در صورت مقاومت، آنقدر كتكشان مي‌زديم كه بيهوش مي‌شدند.
همچنين با سد كردن راه زنان و مردان در خيابان‌هاي شهر، اقدام به
گردنبندقاپي مي‌‌كرديم.
بنا بر اين گزارش، در پي
اعتراف متهم به گردنبندقاپي و 30 فقره دزدي مقرون به آزار از مشتريان
بانك‌هاي شهرستان شهريار و حومه آن و همچنين بهارستان رباط‌كريم، با قرار
قانوني از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شهريار روانه زندان شد.
تحقيقات تكميلي پليس آگاهي شهريار در غرب استان تهران براي دستگيري سه عضو فراري اين باند و مشخص شدن ديگر جرايمشان ادامه دارد.