خرید بازی استرتژیک درگیری ایران و کانادا در اتحادیه بین المجالس

عصر ایران نوشت:نمایندگان هیات جمهوری اسلامی ایران و کانادا در نشست اتحادیه بین المجالس در کبک کانادا با یکدیگر به مشاجره پرداختند.به گزارش روزنامه کاندایی «گلوب اند میل» ایرج ندیمی نماینده مجلس شورای اسلامی و سرپرست هیات ایرانی شرکت کننده در نشست به هنگام سخنرانی «جان برد» وزیر خارجه کانادا که به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض داشت، به این سخنان اعتراض کرد و نشست اتحادیه بین المجالس را جای مناسبی برای مطرح کردن این موضوعات ندانست.ندیمی در مصاحبه با خبرنگاران گفت : خوب است ما هم در این نشست از استقلال منطقه کبک از کانادا حمایت کنیم ؟ … اینجا محل مناسبی برای بیان این موضوعات نیست.ندیمی با بلند کردن تابلوی هیئت نمایندگی ایران بارها به سخنان وزیر خارجه کانادا در اعتراض به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرد.جان برد در سخنان خود در این نشست به شدت نسبت به سیاست های دولت ایران انتقاد کرد و مدعی شد ایران از تروریسم حمایت کرده و حقوق اقلیت های مذهبی، قومی و جنسی این کشور را نقض می کند و با ترویج نفرت افکنی علیه یهودیان از نسل کشی حمایت می کند! برد مدعی شد: ایران از تمام چیزهایی حمایت می کند که ما به عنوان اعضای اتحادیه بین المجالس وظیفه داریم با آن مقابله کنیم. به دلیل همین سیاست های حکومت ایران است که کانادا اخیرا روابط دیپلماتیک خود با این کشور را به حالت تعلیق در آورده است.