خرید بازی استرتژیک خروج استیضاح وزیر کشاورزی از دستور مجلس

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با انصراف برخی نمایندگان از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی ، این طرح از دستورکار مجلس خارج شد.عبدالرضا مصری در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: شماری از امضاکنندگان طرح استیضاح آقای خلیلیان ، امضایشان را پس گرفتند و شمار امضاکنندگان این طرح از حد نصاب کاهش یافت.وی گفت: فقط 4 یا 5 نفر از امضا کنندگان این طرح ، امضایشان را پس نگرفته اند که دو نفرشان در ماموریت هستند و اگر حضور داشتند امضایشان را پس می گرفتند.