خرید بازی استرتژیک توکلی به دنبال استیضاح احمدی​نژاد است

سوال از رئیس​جمهور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم بررسی شده و نماینده سوال کنندگان از پاسخ​های معاونین احمدی نژاد قانع نشد. نسرين وزيري: همين روند در مجلس هشتم در چند کميسيون طي شد. عدم اقناع نمايندگان و حفظ امضاهاي اين طرح رئيس​جمهور را به مجلس فراخواند. در حالي که نمايندگان مجلس نهم هنوز براي ادامه روند پيگيري اين سوال تصميم خود را اعلام نکرده اما امضاهايشان نصاب لازم را حفظ کرده است، با سيدرضا اکرمي نماينده تهران در مجلس هشتم و از طراحان سوال از رئيس​جمهور به گفت​وگو پرداختيم که مشروح آن در ادامه مي​​آيد: شما يکي از طراحان سوال از رئيس​جمهور در مجلس هشتم بوديد. اين موضوع بار ديگر در مجلس نهم مطرح شده است. نظرتان درباره روند طرح سوال از رئيس​جمهور در مجلس قبل چيست؟ خوشبختانه در قانون اساسي ما ظرفيت​هاي بسياري وجود دارد که بايد از آنها بهره گرفت. يکي از آن​ها ابزارهاي نظارتي مجلس اعم از سوال و استيضاح و تحقيق و تفحص و … است تا نمايندگان بتوانند نظارت شايسته​اي بر امور داشته باشند. «سوال از رئيس​جمهور» يکي از اين ابزارهاست که مجلس هشتم، نخستين گام براي اجرايي کردن اين ابزار را برداشت. 70 نفر از نمايندگان بر پيگيري اين سوال اصرار کردند و رئيس​جمهور را براي پاسخگويي به مجلس فراخواندند. آقاي احمدي​نژاد هم به مجلس آمد و پاسخي داد که در شان خودش بود نه سوال نمايندگان! اما همين که نمايندگان مجلس هشتم از اين فرصت استفاده کردند، قابل تقدير است. همه مستمعين مجلس هم سوالات نمايندگان را شنيدند و هم پاسخ رئيس​جمهور را. عموما هم اعتراف کردند که پاسخ​هاي داده شده به منزله توهين و تحقير سوال کنندگان بود. همه اين ها در تاريخ ماندگار مي​شود. هم حاضران و هم آيندگان درباره ما و رئيس​جمهور و سوال و جوابي که مطرح شد، قضاوت خواهند کرد. اگرچه من براي انتخابات مجلس نهم، وارد عرصه نشدم اما طرح سوال درباره مسائل اقتصادي اخير در کشور بويژه در موضوع تورم، نوسانات ارز و گراني را که وضع بد و جانکاهي براي مردم ايجاد کرده است را حق نمايندگان مجلس نهم مي​دانم. چطور مي​شود که از يکسو بگويند که ذخاير ارزي کشور بالاست و تحريم​ها هيچ تاثيري ندارد اما از سوي ديگر روزانه ار ارزش پول ملي کشور کاسته شده و حتي در قياس با ارز کشورهاي همسايه همچون عراق، هر روز دچار تنزل شود؟ چرا تا کنون کسي پاسخ صحيح و قانع کننده​​اي به اين سوال نداده است تا نمايندگان مجبور شوند اين سوال را در مجلس مطرح کنند؟ همانطور که گفتم سوال از رئيس​جمهور، حق نمايندگان است و پاسخگويي هم حق رئيس​جمهور. خوشبختانه اين موضوع در مجلس نهم در دست پيگيري است و کميسيون برنامه و بودجه هم متولي بررسي آن است. اشاره کرديد که پاسخ رئيس​جمهور به سوال نمايندگان مجلس هشتم «در شان خودشان بود». فکر مي​کنيد ايشان اين بار چگونه به سوال نمايندگان پاسخ دهند؟ من غيب گو نيستم، پيش​گويي هم نمي​کنم که سرنوشت سوال از رئيس​جمهور به کجا مي​انجامد. ولي امام (ره) که هم معمار انقلاب بودند و هم معيار انقلاب، به همه ياد دادند که بايد مامور به وظيفه و تکليف باشند نه مامور به نتيجه و دستاورد. ما با امر به معروف و نهي از منکر، توضيح مي​خواهيم و تحليل مي​کنيم. معلم و مدرس، وظيفه درس دادن دارند و اين دانشجو است که يا درس را جدي مي​گيرد، قبول مي​شود و به تحصيلش ادامه مي​دهد و يا بي​اعتنايي مي​کند و مشروط و اخراج مي​شود! اگر رئيس​جمهور پاسخ قانع کننده​اي به سوالات نمايندگان ندهد، از شان خودش مي​کاهد. پرهيز از اين موضوع، موجب نمي​شود که نماينگان سوال نکنند تا مبادا پاسخ قانع کننده​اي به آنها ارائه نشود! به قول آن شعر معروف که مي​گويد: «گر داني نشنوند، بگوي- هرچه داني تو از نصيحت و پند». آن نوع برخورد آقاي احمدي نژاد با سوال نمايندگان، شان و جايگاه او را پايين آورد. همانطور که مصاحبه​اش بعد از اجلاس نم، چنين کرد. آخرين مورد هم مصاحبه مطبوعاتي مفصل رئيس​جمهور بود که الحمدلله هيچ کس را از تيغ توهين و تحقير خود نيانداخت! از سازمان تبليغات و شهرداري گرفته تا وزير ارشاد و مطبوعات، قوه قضاييه و قوه مقننه! پاسخش به سوال نمايندگان در مجلس که ديگر بدتر از آن حرف​ها بخواهد بود! به همين دللي است که برخي نمايندگان از جمله آقاي توکلي معتقدند که در چنين شرايطي نبايد تريبون به رئيس​جمهور داد تا همان مباحث تکرار شود. در اين باره اختلاف نظرهايي ميان نمايندگان هست. بر اساس آيين​نامه داخلي مجلس هر طرح و لايحه​اي، موافق و مخالف دارد. بايد طبق آيين​نامه عمل شود. حرف​هاي ديگران هم وحي منزل نيست که مخالفت يا موافقتي داشته باشند. آقاي توکلي بحث ديگري دارند و  دنبال استيضاح رئيس​جمهور هستند که شرايط ديگري را مي​طلبد. منظورتان همان ارجاع تخلفات رئيس​جمهور به قوه قضائيه بر اساس آيين نامه داخلي مجلس است؟ آن ديگر بحث ديگري است. موفق باشيد! ببخشيد شما در مورد مطالب مطرح شده از سوي رئيس​جمهور، مصاحبه مطبوعاتي ايشان را آخرين مورد ذکر کرديد. نظرتان درباره نامه اخير ايشان به رئيس قوه قضاييه چيست؟ اين نامه امروز منتشر شده که به قول يکي از روزنامه نگاران، «رئيس مرکز آمار او مي​گويد که آمار بيکاري و تورم محرمانه است ولي نامه خيلي محرمانه رئيس​قوه قضاييه، محرمانه نيست»! ايشان براي رفع بيکاري مي​گويد، چه کار بکنم؟ کارهاي اساسي که انجام نمي​گيرد. بالاخره بايد چنين حاشيه​هايي پيش بيايد تا آن​ها را تحت الشعاع قرار بدهد.