خرید بازی استرتژیک تخلف در واگذاری زمین برای ساخت شهرک‌های صنعتی

اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شهرک‌های صنعتی فرآیندی را طی می‌کنند که به سمت سیاست‌های کلی اصل 44 و یا واگذاری به بخش خصوصی پیش روند.به گزارش فارس، وی افزود: اعتقاد ما این است که شهرک‌های صنعتی در دو بخش فعالیت می‌کنند که یک بخش آن مربوط به فعالیت‌های حاکمیتی است که کار آن رصد کردن روند توسعه شهرک‌ها در حوزه‌های یا شهرستان‌های مختلف است و بخش دیگری از کار آن مربوط به امور اجرایی است که ورود دولت به این مقوله پسندیده نیست.جلیلی در این رابطه ادامه داد: متاسفانه مشاهده می‌شود که مثلا یک قطعه زمین را یا از منابع طبیعی و یا از شخص حقیقی می‌گیرند و روی آن یک سری تغییرات اعمال می‌کنند و به بهای چند برابر همان زمین را به سرمایه گذاران می‌فروشند که این تخلف است.این نماینده مجلس اضافه کرد: جالب آنجا است که اکثر زمین‌هایی که با این مسئله مواجهند معارض دارند، یعنی حق یک سری افراد پایمال می‌شود و یا منابع طبیعی که باید از آن حفاظت شود در این فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرد.نماینده مردم مسجد سلیمان اظهار داشت: سوء مدیریت‌هایی در شهرک‌های صنعتی نیز وجود دارد و در بسیاری از شهرک‌های صنعتی می‌بینیم که بنگاه‌های اقتصادی دچار بعضی بحران‌ها از جمله تأمین زیر ساخت‌ و منابع مواجهند که همه این مسائل نشان می‌دهد شرکت شهرک‌های صنعتی کار آمدی لازم را ندارند.