خرید بازی استرتژیک کمبود سینما مشکل اساسی توسعه این صنعت

نماینده مردم تهران، ری ،اسلامشهر و شمیرانات در مجلس با بیان اینکه سینما تحول اساسی در دنیا به وجود آورده و رنگ و بوی خاصی به هنر بخشیده است، افزود : کمبود سینما مشکل اساسی توسعه این صنعت است.علیرضا محجوب در گفت وگو با خانه ملت، افزود:مراکز سینمایی، جزء کانون های فرهنگی تاثیرگذار بر فرهنگ اجتماعی در کشور به شمارمی‌آیند، بااین حال برای توسعه این صنعت در مناطق محروم تا کنون اقدام مناسبی صورت نگرفته است.نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:کمبود سالن، یکی از معضلات اصلی سینمای کشوراست و این روزها عدم استقبال مناسب شهروندان از این مراکزوفیلمهای سینمایی به مشکلی جدی تر برای سینما تبدیل شده است، از این روبرای پویایی سینمای کشور بحث مخاطب شناسی و عرضه فیلم های مناسب ضروری به نظرمی آید.محجوب با بیان اینکه سینماهای کشور باید با توجه به نیازهراستانی ساخته شوند، گفت: توسعه امکانات تاسیساتی،ترمیم ساختمان قدیمی سینما،حذف  صندلی‌های فرسوده، نبود جذابیت از جمله دلایل کم رونقی سینما های کشوراست. وی تصریح کرد:اختصاص اعتبارهای مناسب برای اصلاح زیرساختها و بسترهای مناسب به منظور توسعه سالنها و بازسازی سینماها و استفاده از توان سرمایه گذاران از جمله رویکردهایی است که باید در دستور کاردولت قرار گیرد. محجوب  افزود: رونق تولید ونمایش سینما مهمترین عامل توسعه سالنهای سینما درکشور است، به همین علت باید به طریق کارشناسی شده سینما را در کشور توسعه دهیم.وی ادامه داد :سینما به‌عنوان یکی از ابزارهای هنری و فرهنگی می‌تواند در زمینه فرهنگ‌سازی، انتقال مفاهیم ارزشی و پیام انقلاب و همچنین راه‌کاری برای مقابله با اسیب های اجتماعی به کار گرفته شود، سینما ابزاری خوب و مناسب با ظرفیت بالا برای انتقال فرهنگ و هنر است.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یاد اورشد:اگر در کنار فیلمهای تولید شده مناسب، سالنهای سینمایی هم افزایش یابد، این فیلمها با تنوع بیشتر از حیث مکانی در معرض دید متقاضیان قرار می گیرند.