خرید بازی استرتژیک کارگران فصلی بدون هیچ محدودیتی بیمه شوند

دکتر عبدالرضا عزیزی اظهار داشت: تعداد بسیاری از کارگران فصلی در کارهای ساختمانی مشغول به فعالیت هستند و از همین رو کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری‌هایی را برای بیمه کارگران ساختمانی انجام داده است.نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باخانه ملت، با تاکید بر ضرورت بیمه کارگران فصلی تصریح کرد: اگرکارگران فصلی مشمول بیمه شوند، می‌توانند به هنگام مشغول شدن در هر واحد یا کارخانه‌ای بیمه خود را نیز اعمال کنند و پس از تغییر محل کار و شروع یک فعالیت جدید، بیمه آنان همچنان برقرار خواهد بود.وی با بیان این که بیمه کارگران فصلی بار مالی برای دولت دارد، افزود: در کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال این هستیم که بار مالی بیمه این کارگران برای دولت را به نوعی برطرف کنیم.این نماینده مجلس نهم با اشاره به بالا بودن تعداد کارگران فصلی و فرصت‌های شغلی کم، عنوان کرد: این موضوع موجب شده که کارگران فصلی حتی بدون انعقاد قرارداد با کارفرماها مشغول به کار شوند.عزیزی با مدنظر قرار دادن این موضوع که کارهای فصلی شکل دائمی و همیشگی ندارند، یادآور شد: در مورد کارهای فصلی روابط کاری بین کارگر و کارفرما به صورت توافقی است و معمولا هر دستمزدی که کارفرما برای انجام کار مورد نظر اعلام کند، از طرف کارگران پذیرفته می‌شود.وی در ادامه اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته زمانی که کارگران بیکار می‌شوند یا شغل خود را از دست می‌دهند، تحت پوشش‌های حداقلی قرار می گیرند که این قاعده باید در کشور ما نیز اجرا شود.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع که بیمه کارگران فصلی بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه محدودیت و سقفی باید اعمال شود، گفت: اگر مشکل بیمه این کارگران حل شود، می‌توان با ایجاد یک بانک اطلاعاتی آمار مربوط به بیمه این افراد را در بانک مذکور ذخیره کرد.