خرید بازی استرتژیک مدیر تیم‌های ملی پینگ پنگ استعفا کرد

 مدیر تیم‌های ملی پینگ‌پنگ از سمت خود استعفا کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، مهرداد بابادی‌وند که علاوه بر مدیریت تیم‌های ملی پینگ پنگ، در چند مسابقه رسمی از جمله المپیک هدایت نمایندگان ایران را بر عهده داشت، از سمت خود استعفا کرد.بابادی‌وند نامه استعفای خود را به زارع پور رئیس فدراسیون پینگ پنگ ارسال کرده، اما هنوز در مورد موافقت یا مخالفت با این موضوع تصمیم گیری نشده است.این دومین استعفا در چند روز گذشته در رشته پینگ پنگ است.هفته پیش نیز نادر وادی خیل از سمت ریاست هیئت استان تهران استعفا کرده بود.