خرید بازی استرتژیک مختصات جبهه جنگ اقتصادی را خوب نشناخته ایم

رضا رحمانی درباره لازمه های اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: هر اقدامی درجهت تقویت تولید ملی حتما درجهت اقتصاد مقاومتی وخنثی شدن تهدیدات و محدودیتهای اقتصادی است.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی درگفت و گو با خانه ملت، افزود: جلوگیری از خام فروشی، تقویت بخش معدن، افزایش بهره وری، جلوگیری از ورود کالاهای کم کیفیت و یا بی کیفیت خارجی به مقاومتی شدن اقتصاد کمک می کند.وی با تاکید بر این که تصمیمات اقتصادی باید به هنگام و به روز باشد گفت: درشرایط جنگ اقتصادی تسهیل و روان سازی قوانین  و مقررات اقتصادی می تواند اقتصاد کشور را درمقابل تهاجمات مقاوم کند.رحمانی جنگ اقتصادی را به جنگ نظامی تشبیه کرد و اظهارداشت: درزمان حمله دشمن به سرزمینمان همه با هم هماهنگ بودند و نقطه هدف دشمن را شناسایی و متناسب با آن تجهیزات لازم را فراهم می کردند از این رو درشرایط جنگ اقتصادی هم دستگاهها باید هماهنگ باهم شرایط اقتصادی را برای تولیدکنندگان تسهیل کنند. به نظرمی رسد مختصات جنگ اقتصادی را خوب نشناخته ایم که متاسفانه محدودیت های اقتصادی و راههای مقابله با آن برای سازمانها و دستگاههای دولتی تبیین نشده استرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاید براینکه  به نظرمی رسد مختصات جنگ اقتصادی را خوب نشناخته ایم  افزود:متاسفانه محدودیت های اقتصادی و راههای مقابله با آن برای سازمانها و دستگاههای دولتی تبیین نشده است از این رو اگر به فرض بنده  به عنوان نماینده مجلس بخواهم از تولید کننده ای حمایت کنم متهم می شوم درحالی که درزمان جنگ تحمیلی اگر از رزمنده ای دفاع می کردیم افتخار بود.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس تصریح کرد: باید تصمیمات قوای سه گانه متناسب با شرایط اقتصادی کشور تبیین شود ومختصات جبهه امروزی باید مشخص باشد تا متناسب با آن تصمیم بگیریم.رحمانی به برخی از مشکلات پیش روی تجار اشاره کرد و گفت: تاجری که می خواهد کالای خود را ازترکیه وارد کشور کند گمرک به او گفته گواهی مبدا بیاور ، این به معنای این است که خبر تحریم هنوز به او نرسیده و نمی داند که دراین باره نباید سخت بگیرد و باید او را تشویق کند که توانسته تحریم ها را دور بزند.رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ذکر مثالی دیگرافزود: اگر فردی بخواهد کالایش را به نمایشگاه بین المللی برای عرضه ببرد به خاطر ۲ میلیون تومان بدهی مالیاتی یا بیمه ای به او می گویند ممنوع الخروجی.حذف خرید و فروش محصولات پتروشیمی از بورسنماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو درمجلس با تاکیدبراینکه  باید فرمانده و رزمنده جنگ اقتصادی مشخص باشد و همه احساس تکلیف کنند تا بتوانیم به راحتی از آن عبور کنیم. گفت: ناهماهنگی بین دولت و مجلس درجهت خواست دشمن است نه اقتصاد مقاومتی چرا که یکی ازالزامات اقتصاد مقاومتی این است که مسئولین با هم باشند وگلایه ها کنارگذاشته شود.رحمانی درادامه به ضرورت تغییر دربرخی تصمیمات اقتصادی به تناسب شرایط امروز افزود: وضعیت واحدهای پتروشیمی خوب نیست و سود این بازار نصیب دلالان دربورس می شود از این رو بهتر است در خرید و فروش محصولات پتروشیمی تجدید نظر شود و فعلا خرید و فروش آن از طریق بورس حذف شود.بهتراست درخرید و فروش‌محصولات‌پتروشیمی تجدید نظر شود و فعلا خرید و فروش آن از طریق بورس حذف شودرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارداشت: دربرخی مواقع بر تقویت و حمایت از صنایع بزرگ و مادر مانند خودرو سازی تاکید می کنیم می گویند خودرو لابی اش قوی است درصورتی که اصلا این طور نیست. نصب ایربک ضرورتی نداردنماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو درمجلس با بیان اینکه خودرو به عنوان صنعت مادراز ابتدای سال تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است گفت: در اینکه کیفیت خودروهای تولیدی پایین است شکی نیست اما درشرایط کنونی تاکید بر نصب ایربکی که ۴۰۰ هزار تومان به قیمت خودرو اضافه می کند ضرورت ندارد.در اینکه کیفیت خودروهای تولیدی پایین است شکی نیست اما درشرایط کنونی تاکید بر نصب ایربکی که ۴۰۰ هزار تومان به قیمت خودرو اضافه می کند ضرورت نداردوی ادامه داد: درشرایط کنونی باید با همدلی و تصمیمات تسهیل گرایانه ورفع موانع پیش رواز سوی تمام مسئولان مسیر حرکت درجهت اقتصاد مقاومتی باز شود.سیاستهای ارزی دولت درجهت مقابل اقتصاد مقاومتیرحمانی سیاستهای ارزی دولت را در جهت مقابل اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: نوسانات اخیر بازار ارز وسیاستهای دولت دراین بازار درجهت اقتصاد مقاومتی نیست.رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارداشت: ارز حاصل از صادرات بهترین سلاح درمقابل تحریم است  و صادرکنندگان نباید نگران بازگشت ارز خود باشند.نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو درمجلس دربخش دیگری از این گفت و گو درباره کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان گفت: نبود نقدینگی ، حمایت های مالی و مشکل درتامین مواد اولیه است.وی دلیل افزایش قیمت خودرو را هم افزایش قیمت مواد اولیه و تحریم ها عنوان کرد وافزود: تولید قطعه کاهش یافته و با توجه به این که خودرو سازان نمی توانند قطعات را تامین کنند عرضه کاهش و قیمت افزایش یافت.رحمانی شاه بیت مشکل” امروز” تولید کنندگان را عدم پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد ودراین باره که گفته می شود خودروسازان تضمین لازم را برای دریافت تسهیلات ارایه نکره اند گفت: مگر تا تاکنون خودروسازان چگونه تسهیلات می گرفتند و این خودروسازی ها امروز که ایجاد نشده اند.رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: خودروسازان ایرادات زیادی درتولید و عرضه دارند اما امروز و دراین شرایط جای این بحث ها نیست و درباره ایرادات باید درجای خود بحث کرد.