خرید بازی استرتژیک متوسط درآمد سالیانه خانوار شهری 13 میلیون تومان

رئیس مرکز آمار ایران رشد اقتصادی كشور  در سال 90  بدون احتساب نفت 5/2 درصد و با نفت 4/67 درصد اعلام كرد.به گزارش ایلنا، عادل آذر كه امروز در همایش روز ملی آمار و برنامه‌ریزی سخن می گفت‏با بیان اینكه  اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها موجب بهبود ضریب جینی شده است،اظهارداشت: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به مردم ضریب جینی که شاخص اندازه‌گیری اختلاف طبقاتی و درآمدی است، بهبود یافته و این ضریب در کل کشور به 37 صدم واحد، در مناطق شهری به 356 هزارم واحد و در مناطق روستایی به 339 هزارم از واحد رسیده است.او افزود: با اجرای هدفمندی یارانه‌ها متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری از سال89 تا 90 با شیب تندتری افزایش یافته و این میانگین برای خانوار شهری در سال 130 میلیون ریال و در مناطق روستایی 79 میلیون ریال رسیده است.رئیس مرکز آمار ایران تأکید کرد: همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 89، معادل 6.54 درصد، در سال 90 به 5.2 درصد بدون نفت و رشد 4.67 صدم با نفت رسیده است.آذر خاطرنشان كرد: رشد اقتصادی بدون نفت در سال 89، 7.13 درصد، در سال 85 رشد اقتصادی 7.32 درصد بدون نفت، در سال 86 این نرخ به 7.42 و در سال 87 به 1.84 درصد، سال 88 رشد اقتصادی 5.19 درصد و سال 89 این نرخ به 7.33 درصد رسیده است.آذر تأکید کرد: مرکز آمار ایران قصد دارد جدول داده ستانده اقتصاد کشور را به دست آورد تا به مردم اعلام کند که دولت با اجرای طرح‌های مختلف چه خدماتی در اقتصاد انجام داده است.وی تأکید کرد: همچنین نظام آماری کشور بر اساس استانداردهای جهانی و سیستم طبقه‌بندی آیسیک و همچنین سیستم SNA2008 مجهز می‌شود که مثلا سهم گردشگری و یا سهم فناوری اطلاعات از حساب‌های ملی در این سیستم مشخص می‌شود.رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به آمارگیری از کارگاه‌های کشور دارای بیش از صد نفر کارگر گفت: تاکنون  4 میلیون و  600 هزار کد پستی از کارگاه‌های کشور دریافت شده است.آذر افزود: همچنین سرشماری کشاورزی امسال در دو استان گیلان و آذربایجان به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اصل سرشماری کشاورزی در سال 92 در کشور اجرا خواهد شد.او همچنین متوسط درآمد سالیانه یک خانوار شهری را در جدیدترین بررسی ها، 13 میلیون تومان و یک خانوار روستایی را نیز 7 میلیون و 900 هزار تومان اعلام کرد.وی همچنین از تهیه آمارهای بازرگانی خارجی کشور، حساب‌های ملی سلامت، بخش تعاون و محیط زیست و همچنین آمارهای مالی دولت، تهیه حساب‌های اقماری گردشگری و پروژه های دیگری از این دست خبر داد و گفت: تهیه حساب‌های بخش تعاون نهایی و به وزارت مربوطه ارائه شد.رئیس مرکز آمار ایران با اعلام اینکه از طریق مصوبه شورای عالی آمار تخصیص 4 درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی منوط به استقرار شبکه ملی آمار و نظام آمارهای ثبتی شد، ادامه داد: فاز اول شبکه ملی آمار و نظام جمع آوری الکترونیک داده های آماری طراحی شد.