خرید بازی استرتژیک لغو سفر استانی دولت به خراسان شمالی

با حضور هیئت دولت در جریان سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی، سفر هیئت دولت به این استان لغو شد. به گزارش خبرگزاری فارس، با حضور هیئت دولت در جریان سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی، سفر هیئت دولت یه این استان لغو شد.محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران در آخرین نشست خبری خود از آغاز دور چهارم سفرهای استانی با سفر هیئت دولت به استان خراسان شمالی خبر داده بود.یک منبع آگاه در ستاد سفرهای استانی هیئت دولت در گفت و گو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس با اشاره به این مسئله گفت: به زودی هیئت دولت در خصوص این که کدام یک از استان های کشورمان در نوبت سفرهای استانی دور چهارم قرار بگیرند، تصمیم گیری خواهد کرد.وی افزود: این مسئله بسته به آمادگی استان ها و شرایط لازم برای انجام شدن سفر دارد.محمد رضا دادخواه دبیر ستادهای سفرهای استانی هیئت دولت نیز گفت: هم اکنون اغلب استان ها و پروژه های آنان برای سفرهای استانی آماده است.پس از انجام صدمین سفر استانی هیئت دولت به استان خراسان رضوی تاکنون روند سفرهای استانی هیئت دولت متوقف مانده است.