خرید بازی استرتژیک قیمت مرغ در آستانه پرواز

عباس پاپی زاده بالنگان افزود:در حال حاضر مشکلات متعددی در زمینه تولید گوشت مرغ در بازار وجود دارد و تولید کنندگان برای تولید محصول با موانع بسیاری مواجه اند، اما براساس برآوردهای انجام شده، تولید گوشت مرغ در مرغداری ها با مازاد تولید همراه بوده و بیش از نیاز مصرف تولید می شود.نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت،، اظهارداشت:افزایش مازاد بر نیاز مصرف بازار در گوشت مرغ بع دلیل سوء مدیریت و نبود برنامه ریزی های بلند مدت است، زیرا این مسئله باعث می شود تا محصول تولیدی روی دست مرغداران بماند و در آینده دوباره با کاهش تولید روبرو شده و قیمت این محصول نیز در بازار افزایش یابد.پاپی زاده با لنگان ادامه داد: تولید گوشت مرغ و نیز تخم مرغ به اندازه ای برای تولید کننده با مشکل مواجه است که تولید کننده نیز محصول خود را گران تولید می کند و از طرفی مصرف کننده نیز ناچار است که محصول تولیدی را با هزینه های بالایی خریداری کند که این روند باید اصلاح شود.وی اظهارداشت: اگر مدیریت صحیح داشته باشیم،می توانیم نیاز پروتئینی کشور را  در داخل کشور تامین کنیم و باید خلاءها بر طرف شود تا وارداتی صورت نگیرد.این نماینده مجلس نهم درباره تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ و گرانی آن تأکید کرد: عدم مدیریت منسجم، هوشمند وبه موقع دولت سبب به هم ریختگی بازار مرغ شده است.نماینده مردم دزفول در مجلس، افزود: وقتی جوجه ریزی کم است مسئولین دولتی باید احساس خطر کنندودراین باره مرغداران هشدارداده بودند که اگر نهاده‌های تولید ارزان نشود جوجه ریزی کاهش می یابد.عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر این که وزارت صنعت و معدن و وزارت جهاد کشاورزی باید زنجیره های تامین را ایجاد کنند تصریح کرد: باید مسئولین برای حمایت از تولید درمواقعی که کالایی مازاد بر مصرف تولید می شود زمینه صادرات آن را فراهم کند و مرتب عرضه و تقاضا دربازار را زیر ذره بین قرار دهد.وی تأکید کرد: زنجیره های تولیدو توزیع موفق باید شناسایی شده وزنجیره های تازه ای ایجاد و تقویت شودتا از این طریق بازار تنظیم و ساماندهی شود.سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی باید بسته‌های حمایتی خود را به کشاورزان سال گذشته اختصاص می‌داد که با تخصیص ندادن این تسهیلات، تولیدکننده و کشاورز با مشکل جدی روبه‌رو شدند و ناچار به افزایش قیمت ها هستند.