خرید بازی استرتژیک علت خواب آلودگی در محیط کار

شاید عوامل مختلفی را به خستگی و کاهش انرژی بعدازظهر در اداره و یا کلاس درس نسبت دهید اما محققان آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که افزایش سطح دی اکسید کربن در این فضاها موجبات خواب آلودگی افراد را فراهم می کند.  به گزارش مهر، نخستین علت افزایش دی اکسید کربن در فضاهای داخلی انسانها هستند، درحالی که میزان تمرکز دی اکسید کربن در فضاهای غیرداخلی 380 قسمت در میلیون قسمت است، میزان تمرکز آن در داخل چندین هزار قسمت است.  براساس تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان دانشگاه ایالتی نیویورک و آزمایشگاه ملی لارنس برکلی در دانشگاه کالیفرنیا غلظت دی اکسید کربن در ساختمانهای اداری معمولا از 1000 قسمت در میلیون قسمت تجاوز نمی کند، اما این میزان در اتاق جلسات، وقتی که گروه هایی از افراد دورهم برای دوره های طولانی زمانی جمع می شوند افزایش می یابد، از این رو می توان توضیح داد که چرا بیدار ماندن در جلسات طولانی کار دشواری است.  درکلاسهای درس غلظت دی اکسید کربن معمولا از 1000 قسمت در میلیون قسمت فراتر می رود و گاهی به 3000 قسمت در میلیون قسمت می رسد.  سطح بالای دی اکسید کربن در فضاهای داخلی اغلب به علت تهویه ضعیف است که موجب می شود میزان مصرف انرژی بدن ما کاهش یابد.  درحالی که این سطح از دی اکسیدکربن برپای سلامتی خطرناک نیست اما می تواند به نحو قابل توجهی بر توانایی تفکر و تصمیم گیری افراد تأثیرگذار باشد.  محققان حتی اظهار داشته اند که آنها خود با نتایج این تحقیقات شگفت زده شدند، چرا که این نخستین باری بود که ارتباطی میان سطح بالای دی اکسید کربن و کاهش علمکرد در محل کار مورد بررسی قرار می گرفت.  ویلیام فیسک دانشمند برکلی و یکی از نویسندگان این مقاله اظهار داشت: در عرصه تحقیقاتی ما، همواره این تصور وجود داشت که میزان دی اکسی کربنی که در ساختمانها وجود دارد درواقع فاقد اهیمت بوده و هیچ تأثیر مستقیمی روی انسانها ندارد اما این نتایج که ابهامی هم ندارند تعجب برانگیز بودند.  شرکت کنندگان در این تحقیق در سطح 1000 قسمت در میلیون قسمت که معمولا در اداره ها وجود دارد، کاهش عملکرد را از خود به نمایش گذاشتند و این امر در شش آزمایش از 9 آزمایش صادق بود، اما وقتی که این سطح به 2500 قسمت در میلیون قسمت رسید وضعیت کاهش عملکرد وخیم تر هم شد.  مطالعات قبلی نشان می داد که سطح اکسیژن 10 هزار و 20 هزار قسمت در میلیون قسمت برانسان تأثیرگذار است، از این رو نتایج تحقیقات کنونی برای محققان تعجب آور بوده است.  اگرچه این تحقیق تنها میزان تصمیم گیری و تمرکز را آزمایش کرده نه یادگیری، اما محققان اظهار داشتند این احتمال وجود دارد که کلاسهای درس که از تهویه نامناسبی برخوردارند و یا اتاقهایی که تعداد بسیاری دانش آموز برای امتحان حضور دارند می تواند تأثیر منفی در یادگیری و تمرکز آنها داشته باشد.  نتایج این تحقیقات در مجله چشم اندازهای بهداشت زیست محیطی منتشر شده است.