خرید بازی استرتژیک سازمان گسترش در عرصه سرمایه‌گذاری

علی علیلو  افزود: بر اساس طرح اصلاح تبصره (۵) بند «الف» ماده (۳) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیشنهاد شد تا سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش وارد عرصه سرمایه گذاری شوند تا محدودیت‌هایی که در راستای سیاستهای اصل ۴۴ است برداشته شود.نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت،گفت: تصویب طرح اصلاح تبصره (۵) بند «الف» ماده (۳) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) وطرح اصلاح بند «ب» ماده (۴۷) (نرخ عوارض خودرو) قانون مالیات بر ارزش افزوده درشرایط کنونی تشخیص داده شد که تبعات منفی داشته باشد لذا برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد.به گفته وی دراین جلسه مقرر شد تا درجلسات آینده کمیسیون مشکلات صنایع پتروشیمی و خودروسازان وشرکت‌های وابسته دعوت شده و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گیرد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت:  دراین جلسه مقرر شد بررسی طرح ها ولوایح مهم دراولویت بررسی کمیسیون قرار گیرد.