خرید بازی استرتژیک زمان اعلام نظر درباره سوال از رئیس جمهور

یکی از طراحان سؤال از رئیس جمهور گفت: جلسه نمایندگان امضا کننده سؤال از رئیس جمهور برای اعلام نظر نهایی درباره توضیحات نمایندگان رئیس جمهور فردا تشکیل خواهد شد.به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد میردامادی نماینده مردم ساری با اشاره به اینکه در برخی سایت ها تشکیل این جلسه به اشتباه امروز عنوان شده است ؛ افزود: فردا سه ‌شنبه همه نمایندگان امضا کننده سؤال از رئیس جمهور با تشکیل نشستی نظر نهایی خود را درباره قانع شدن یا نشدن از توضیحات نمایندگان رئیس جمهور اعلام خواهند کرد.