خرید بازی استرتژیک راههای گرفتن گواهینامه المثنی

معاون فنی ـ مهندسی پلیس راهور گفت: تاکنون 10 میلیون گواهینامه هوشمند رانندگی در کشور صادر شده است.  سرهنگ رحیم رمضان آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح تعویض گواهینامه ها و صدور گواهینامه های هوشمند در کشور تا کنون 10 میلیون جلد گواهینامه هوشمند جدید و تعویضی صادر شده است و طبق برنامه باید 20 میلیون گواهینامه دیگر تعویض شوند.  وی در مورد شرایط صدور گواهینامه جدید برای افرادی که گواهینامه خود را گم کرده اند، گفت:این افراد باید 6 ماه منتظر بمانند تا پس از استعلام گواهینامه آنها صادر شود. البته این بدان معنا نیست که نتوانند رانندگی کنند براساس قانون در صورتی که مراجع قضایی استعلامی در مورد گواهینامه بگیرند پلیس اصالت گواهینامه را تائید می کند.  به گفته معاون فنی – مهندسی پلیس راهور طرح تغییر اعتبار گواهینامه ها و آموزش در آموزشگاهها در نیمه دوم امسال آغاز می شود. براین اساس مدت اعتبار گواهینامه ها براساس شرایط سنی تا 10 سال افزایش می یابد.