خرید بازی استرتژیک دولت خود را از‌ مردم ومجلس فهیم تر می‌داند

نماینده سوال کنندگان از رییس جمهور در واکنش به اظهارات دولت مبنی بر طبیعی بودن سطح گرانی ها در جامعه تاکید کرد: این بیست نفر هیئت دولت همه عالم و کارشناس و تاریخ‌دان هستند در حالی که افزایش قیمت ها در طول یک سال گذشته ناشی از افزایش قیمت دلار بوده است و مسئولیت افزایش قیمت دلار به طور مستقیم به شخص آقای احمدی نژاد و مجموعه هیئت دولت باز می گردد.عوض حیدرپور شهرضایی در  گفت‌وگو با خانه ملت در واکنش به اظهارات دولت مبنی بر طبیعی بودن سطح گرانی ها در جامعه گفت: این حرف بسیار بی ربط و غلط است چرا که ما در کشور ارز پایه داریم که قیمت آن تعیین کننده کلیه قیمت‌ها در کشور است و متاسفانه از نیمه سال گذشته تا کنون  آن قیمت بیش از ۳ برابر افزایش یافته است.نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:دوستان با ادعای عادی بودن سطح قیمت‌ها و میزان گرانی‌های جامعه در دولت فکر می‌کنند مردم و نمایندگان مجلس یک مشت هالو هستند و  این بیست نفر  هیئت دولت همه عالم و کارشناس و تاریخ‌دان هستند .حیدر پور شهرضایی با انتقاد از ادبیات دولت در برخورد با مسائل اقتصادی تصریح کرد:این دوستان باید برداشت شان را کاملا اصلاح کنند چرا که این برداشت ها کاملا غلط است و این اعلام نظر بوی این مسئله را می دهند که دولت تنها خود را فهیم می داند .وی ادامه داد:افزایش قیمت‌ها در طول یک سال گذشته ناشی ازافزایش قیمت دلار بوده  است و مسئولیت افزایش قیمت دلار به طور مستقیم به شخص آقای احمدی نژاد و  مجموعه هیئت دولت  باز می گردد.عوض کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  مجلس خواستار رسیدگی روشن و شفاف به ریشه های افزایش قیمت ارز در کشور شد و افزود:هیئت دولت باید برای مردم  روشن کند که با چه استدلالی دلار را به بالای ۳ هزار تومان رساندند.وی تصریح کرد:ما به عنوان نمایندگان مجلس معتقدیم قیمت واقعی دلار ۱۲۲۶ تومان نیست و  در حال حاضر ما کالای گران قیمت نفت را می دهیم و  در ازای آن دلار دریافت می کنیم و به همین دلار برای کشور ما قیمت حائز اهمیتی است.نماینده سوال کنندگان از رییس جمهور  تاکید کرد:ادبیات دولت فرار رو به جلو است در جهت مبرا شدن از پاسخگویی به سوالات مردم و مجلس است.