خرید بازی استرتژیک در موردفاز دوم هنوز تصمیم‌گیری نشده است

رحیم ممبینی در ادامه با بیان این‌که منابع اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها از دو طریق تامین می شود گفت: یکی از منابع مربوط به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و از بدو اجرای این قانون مورد استفاده قرار گرفته است.به گزارش ایسنا، وی در ادامه منبع دیگر را مربوط به منابع عمومی بودجه دولت اعلام و تصریح کرد: میزان این منابع 10 هزار میلیارد تومان است و مربوط به یارانه انرژی است.ممبینی تاکید کرد:‌تاکنون مطابق قانون در این زمینه عمل شده است.معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گفت: دولت با روش اجرای فاز اول هیچ مشکلی برای تامین منابع نخواهد داشت و برای اجرای فاز دوم هم تصمیم گیری نشد که راجع به منابع آن فکر کنیم.