خرید بازی استرتژیک خمینی برای خدمت به جهان اسلام تربیت شده بود

سید مهدی موسوی نژاد به مناسبت سالگرد شهادت زائران خانه خدابه دست حکومت آل سعود وهمچنین شهادت حاج آقامصطفی خمینی، گفت: شهید مصطفی خمینی رهرومکتب رهبرفقید وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بودوپاره وجود ایشان تلقی می شد.به قول حضرت امام خمینی (ره )حاج مصطفی برای خدمت به جهان اسلام تربیت شده بود.نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت افزود:دشمنان اسلام وقتی دیدند که شهید مصطفی خمینی برای مبارزه با استکبارورسیدن به قله های رفیع آرمان های جهان اسلام تلاش می کند، تصمیم به ازبین بردن ایشان گرفتند.موسوی نژادعنوان کرد:شهید مصطفی خمینی به شهادت رسید تا مزاحم منحرفان ازدین نشود وبه یقین این اقدام یکی از بزرگ ترین صدمه هایی بود که به جهان اسلام واردشد.عضو کمیسیون انرژی مجلس درارتباط با شهادت مظلومانه زائران بی دفاع ایرانی درخانه خدا خاطرنشان کرد:نظام جمهوری اسلامی همیشه مورد تعرض و حمله مستقیم وغیرمستقیم دشمنان قرارگرفته و پیوسته نیزدرمقابل آنان ایستاده است.وی تصریح کرد:این اقدام در تاریخ ثبت  شده وتلخی آن در دل ایرانیان حک ودراذهان باقی مانده است.امروز اول آبان مصادف با سالروز شهادت حاج مصطفی خمینی و همچنین سالروزشهادت مظلومانه زائران ایرانی در مکه معظمه به دست حکومت آل سعود است.