خرید بازی استرتژیک حج مخصوص برای ثروتمندان !

به گزارش شیعه آنلاین، کاروان های کشورهای مختلف عربی و غیر عربی به شکل های مختلف حجاج را به حج می برند. هر کاروان قیمت خاص خود را اعلام می کند که بر اساس کیفیت و تعداد ستاره های هتل محل اسکان، نوع و کیفیت غذایی که تقدیم می شود، وسایل حمل و نقل و دیگر امکانات و خدماتی که از سوی کاروان های به حجاج ارائه می شود، قیمت بالا و پایین می رود.شاید بتوان گفت جدید ترین نوع حج را حج VIP می نامند که اولین بار توسط کاروان داران عربستان سعودی ایجاد شد و اکنون در دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز وجود دارد.در حج VIP، حجاج در بهترین هتل های پنج ستاره اسکان داده می شوند و بهترین انواع غذاها به آنان تقدیم می شود. خودروهایی که برای رفت و آمد در اختیار آنان قرار می گیرد هم از بهترین ها است و در کنار همه این امکانات، خدمات دیگری نیز به حجاج VIP ارائه می شود.گفتنی است قیمت حج VIP گاهی دو و حتی در برخی کاروان ها سه برابر دیگر کاروان ها است. البته گران بودن هزینه حج VIP مورد اعتراض گروهی از حجاج قرار گرفته اما کاروان داران برای توجیه این کار می گویند: ما حج VIP را برای حجاجی راه انداختیم که از ثروت زیادی برخوردارند و توانایی پرداخت هزینه های مورد نیاز را دارند و با هیچ گونه مشکلی مواجه نیستند و فقط برایشان راحتی مهم است.