خرید بازی استرتژیک جهادکشاورزی اشتباهات گذشته خود را تکرار نکند

ارسلان فتحی پور گفت: تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به مبلغ ۵۵۰ تومان در برابر واردات گندم به قیمت ۷۰۰ تومان  اشتباهی است که هزینه آن را کشاورزان و اقتصاد کشور پرداخت می کند.نماینده مردم کلیبر و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت در ادامه این مطلب افزود:مثلی هست که می گویند هر انسانی تنها یک بار از یک سوراخ گزیده می شود اما متاسفانه به نظر می رسد وزارت جهاد کشاورزی در پی گزیده شدن مجدد از سوراخ قیمت پایین خرید تضمینی گندم است.فتحی پور با انتقاد از تکرار تجربه‌های اشتباه توسط وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد:متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی پیش از این نیز ضررو زیان حاصل از قیمت پایین خرید تضمینی گندم را  تجربه کرده است اما به نظر می رسد باز در پی تکرار اشتباهات گذشته است.وی ادامه داد:این اقدامات و سیاست های نادرست دولت در خصوص خرید گندم کشاورزی و اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و مشکلات زیادی را در این خصوص ایجاد خواهد می کند.فتحی پور با انتقاد از این که چرا سرمایه کشور صرف واردات می شود، تاکید کرد: با چه استدلالی سرمایه کشور به جای این که به کشاورز داخلی اختصاص یابد، از آنها دریغ شده و صرف واردات می شود؟وی ادامه داد: دولت همان اعتباری را که صرف واردات می کند برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم اختصاص دهد چرا که با وجود تولیدی که کشاورزان داخلی دارد و هزینه ای که در مقابل برای واردات گندم صرف می شود،واردات گندم برای هیچ کس توجیه ندارد .فتحی پور با انتقاد از عدم حمایت دولت از کشاورزان تصریح کرد: استعدادها و سرمایه های زیادی در بخش کشاورزی به دلیل عدم حمایت مناسب از دست می رود و از طرف دیگر نیز هزینه و سرمایه های کشور در سال حمایت از تولید ملی صرف واردات می شود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با غیر منطقی خواند نرخ خرید تضمینی گندم مبنی بر کیلویی ۵۵۰ تومان تاکید کرد: بدون شک وزارت جهاد کشاورزی باید در این قیمت تجدید نظر کند.